NEHEMIA 7
Finnish Bible
1Mutta sittekuin muurit olivat rakennetut, panin minä portit; ja toimitettiin ovenvartiat, veisaajat ja Leviläiset. 2Ja minä käskin veljeäni Hanania, ja Hananiaa, linnan vanhinta Jerusalemissa (sillä hän oli uskollinen ja Jumalaa pelkääväinen mies monen suhteen), 3Ja sanoin heille: ei Jerusalemin portteja ennen pidä avattaman, kuin aurinko lämpiää, ja kuin vielä työtä tehdään, niin pitää portit pantaman kiinni ja teljettämän. Ja vartiat asetettiin Jerusalemin asuvaisista jokainen paikkaansa, ja kukin oman huoneensa kohdalle; 4Sillä kaupunki oli avara ja suuri, mutta kansaa oli siinä vähän; ja ei olleet huoneet rakennetut.

5Ja minun Jumalani lykkäsi mieleeni, että minä kokosin ylimmäiset ja päämiehet ja kansan, ja luin heidät; ja minä löysin heidän mieslukunsa kirjan, jotka ennen olivat tulleet vankeudesta, ja minä löysin siinä kirjoitettuna.

6Nämät ovat maakunnan lapset, jotka palasivat poisviedyistä vangeista, jotka Nebukadnetsar Babelin kuningas oli vienyt pois; ja he palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, jokainen kaupunkiinsa, 7Jotka tulivat Serubbabelin, Jesuan, Nehemia, Asarian, Raamian, Nahamanin, Mordekain, Bilsan, Misperetin, Bigvain, Nehumin ja Baenan kanssa. Tämä on Israelin miesten luku: 8Baroksen lapsia, kaksituhatta, sata ja kaksikahdeksattakymmentä; 9Sephatian lapsia, kolmesataa ja kaksikahdeksattakymmentä; 10Aran lapsia, kuusisataa ja kaksikuudettakymmentä; 11Pahatmoabin lapsia, Jesuan ja Joabin lasten seassa, kaksituhatta, kahdeksansataa ja kahdeksantoistakymmentä; 12Elamin lapsia, tuhannen, kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä; 13Sattun lapsia, kahdeksansataa ja viisiviidettäkymmentä; 14Sakkain lapsia seitsemänsataa ja kuusikymmentä; 15Binnuin lapsia, kuusisataa ja kahdeksanviidettäkymmentä; 16Bebain lapsia, kuusisataa ja kahdeksankolmattakymmentä; 17Asgadin lapsia, kaksituhatta, kolmesataa ja kaksikolmattakymmentä; 18Adonikamin lapsia, kuusisataa ja seitsemänseitsemättäkymmentä; 19Bigvain lapsia, kaksituhatta ja seitsemänseitsemättäkymmentä; 20Adinin lapsia, kuusisataa ja viisikuudettakymmentä; 21Aterin lapsia Hiskiasta, yhdeksänkymmentä ja kahdeksan; 22Hasumin lapsia, kolmesataa ja kahdeksankolmattakymmentä; 23Besain lapsia, kolmesataa ja neljäkolmattakymmentä; 24Hariphin lapsia, sata ja kaksitoistakymmentä; 25Gibeonin lapsia, yhdeksänkymmentä ja viisi; 26Betlehemin ja Netophan miehiä sata ja kahdeksanyhdeksättäkymmentä; 27Anatotin miehiä, sata ja kahdeksankolmattakymmentä; 28Betasmavetin miehiä, kaksiviidettäkymmentä; 29Kirjatjearimin, Kaphiran ja Beerotin miehiä, seitsemänsataa ja kolmeviidettäkymmentä; 30Raman ja Gabaan miehiä, kuusisataa ja yksikolmattakymmentä; 31Mikmaan miehiä, sata ja kaksikolmattakymmentä; 32Betelin ja Ain miehiä, sata ja kolmekolmattakymmentä; 33Toisen Nebon miehiä, kaksikuudettakymmentä; 34Toisen Elamin lapsia, tuhannen, kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä; 35Harimin lapsia, kolmesataa ja kaksikymmentä; 36Jerihon lapsia, kolmesataa ja viisiviidettäkymmentä; 37Lodin, Hadadin ja Onon lapsia, seitsemänsataa ja yksikolmattakymmentä; 38Senaan lapsia, kolmetuhatta, yhdeksänsataa ja kolmekymmentä;

39Papit: Jedajan lapsia Jesuan huoneesta, yhdeksänsataa ja kolmekahdeksattakymmentä; 40Immerin lapsia, tuhannen ja kaksikuudettakymmentä; 41Pashurin lapsia, tuhannen, kaksisataa ja seitsemänviidettäkymmentä; 42Harimin lapsia, tuhannen ja seitsemäntoistakymmentä;

43Leviläiset: Jesuan lapsia Kadmielista Hodevan lasten seasta, neljäkahdeksattakymmentä; 44Veisaajat: Asaphin lapsia, sata ja kahdeksanviidettäkymmentä; 45Ovenvartiat olivat Sallumin lapset, Aterin lapset, Talmonin lapset, Akkubin lapset, Hatitan lapset, Sobain lapset, (kaikki yhteen) sata ja kahdeksanneljättäkymmentä;

46Netinimit: Zihan lapset, Hasuphan lapset, Taboatin lapset, 47Keroksen lapset, Sian lapset, Padonin lapset, 48Libanan lapset, Hagaban lapset, Salmain lapset, 49Hananin lapset, Giddelin lapset, Gaharin lapset, 50Reajan lapset, Resinin lapset, Nekodan lapset, 51Gassamin lapset, Ussan lapset, Passean lapset, 52Besain lapset, Megunimin lapset, Nephusesimin lapset, 53Bakbukin lapset, Haguphan lapset, Harhurin lapset, 54Batslitin lapset, Mehidan lapset, Harsan lapset, 55Barkoksen lapset, Siseran lapset, Thaman lapset, 56Netsian lapset, Hatiphan lapset.

57Salomon palveliain lapsia oli: Sotain lapset, Sopheretin lapset, Peridan lapset, 58Jaelan lapset, Darkonin lapset, Giddelin lapset, 59Sephatian lapset, Hattilin lapset, PokeretZebaimin lapset, Amonin lapset.

60Kaikkia Netinimein ja Salomon palveliain lapsia oli (yhteen) kolmesataa, yhdeksänkymmentä ja kaksi.

61Ja nämä menivät ylös Telmelasta, Telharsasta: Kerubi, Addon ja Immer; mutta ei he tietäneet isäinsä huonetta taikka siementänsä, olivatko he Israelista: 62Delajan lapset, Tobian lapset, Nekodan lapset, kuusisataa ja kaksiviidettäkymmentä; 63Ja papeista: Hobajan lapset, Hakkotsin lapset, Barsillain lapset, joka otti emännän Barsillain Gileadilaisen tyttäristä, ja kutsuttiin sitte heidän nimellänsä. 64Nämä etsivät sukukuntansa polvilukukirjaa; ja ettei sitä löydetty, hyljättiin he pappeudesta. 65Ja Tirsata sanoi heille, ettei heidän pitänyt syömän siitä kaikkein pyhimmästä, ennenkuin pappi seisois valkeudessa ja täydellisyydessä.

66Koko joukko yhteen oli kaksiviidettäkymmentä tuhatta, kolmesataa ja kuusikymmentä, 67Paitsi heidän palvelioitansa ja piikojansa, joita oli seitsemäntuhatta, kolmesataa ja seitsemänneljättäkymmentä. Niin myös heidän seassansa oli veisaajia, miehiä ja vaimoja, kaksisataa ja viisiviidettäkymmentä; 68Seitsemänsataa ja kuusineljättäkymmentä hevoista; kaksisataa ja viisiviidettäkymmentä muulia; 69Neljäsataa ja viisineljättäkymmentä kamelia; kuusituhatta, seitsemänsataa ja kaksikymmentä aasia.

70Ja muutamat ylimmäistä isistä antoivat rakennukseen: Tirsata antoi tavaraksi tuhannen kultapenninkiä, viisikymmentä maljaa, viisisataa ja kolmekymmentä papin hametta. 71Ja muutamat ylimmäisistä isistä antoivat rakennuksen tavaraksi kaksikymmentä tuhatta kultapenninkiä, kaksituhatta ja kaksisataa leiviskää hopiaa. 72Ja muu kansa antoi kaksikymmentä tuhatta kultapenninkiä, ja kaksituhatta leiviskää hopiaa, ja seitsemänseitsemättäkymmentä papin hametta.

73Ja papit, Leviläiset, ovenvartiat, veisaajat, ja muutamat kansasta ja Netinimit ja koko Israel asuivat kaupungeissa. Ja seitsemännen kuukauden lähestyessä olivat Israelin lapset kaupungeissa.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page