2 Corinthians 11
Estonian: Genesis and NT

1Oh, et te minult ometi salliksite natuke rumalust! Küllap te seda sallitegi ka minult! 2Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega; olen ma ju teid kihlanud üheainsale mehele, Kristusele, et teid esitada Temale kui puhast neitsit. 3Aga mina kardan, et n 4Sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, v 5Sest ma ei arvanud ennast sugugi vähema olevat neist ülisuurtest Apostlitest. 6Aga ehk ma küll olen

7V 8Teisi kogudusi ma riisusin, neilt palka v 9ja kui mul oli puudust teie juures olles, ei olnud ma ühelegi vaevaks. Sest mis mul puudus, selle tasusid vennad, kes tulid Makedooniast, ja mingeis asjus ma ei tahtnud olla teile koormaks ega taha nüüdki. 10Nii t 11Miks? Kas sellepärast, et ma ei armasta teid? Jumal teab seda.

12Aga mida ma teen, tahan ma teha veelgi, et ära l 13Sest need inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes endid moondavad Kristuse Apostleiks. 14Ja see ei ole ime; sest saatan ise moondab ennast valguseingliks. 15Sellepärast ei ole suur asi, kui ka tema abilised endid moondavad

16Veel ma ütlen: ükski ärgu arvaku mind rumala olevat; aga kui ometi, siis v 17Mida ma nüüd räägin, seda ma ei räägi Issanda n 18Kuna paljud kiitlevad liha poolest, siis kiitlen minagi. 19Sest te sallite rumalaid heal meelel, olles ise m 20Sest te sallite, kui keegi teid orjastab, kui keegi teid paljaks sööb, kui keegi teid koorib, kui keegi on ülbe, kui keegi lööb teile vastu silmi. 21Häbi pärast ma ütlen, et meie nagu oleksime olnud n 22Nemad on heebrea mehed, mina ka; nemad on Iisraeli lapsed, mina ka; nemad on Aabrahami sugu, mina ka. 23Nemad on Kristuse teenijad — ma räägin pööraselt — mina olen rohkem. Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surmahädas. 24Juutide käest ma olen saanud viis korda ühe hoobi vähem kui nelikümmend. 25Kolm korda on mind vitstega pekstud, üks kord kividega visatud, kolm korda on laev hukka läinud, terve öö ja päeva ma olen olnud mere sügavuses. 26Sagedasti olen ma oma teekondadel hädaohus olnud j 27töös ning vaevas; sagedasti valvamises, näljas ja janus, sagedasti paastumistes, külmas ja alastiolekus; 28peale muude asjade igapäevane rahva kokkuvool, mure k 29Kes on n

30Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma n 31Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Kes on igavesti kiidetud, teab, et ma ei valeta. 32Damaskuses valvas kuningas Aretase pealik damasklaste linna ja tahtis mind kinni v 33ja mind lasti aknaaugust korviga üle müüri alla ja n

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

2 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page