1 Corinthians 14
Estonian: Genesis and NT

1Taotlege armastust ja olge agarad taotlema vaimuandeid, aga k 2Sest kes keeltega räägib, ei k 3Aga prohvetlikult k 4Keeltega rääkija ehitab iseennast; aga prohvetlikult k 5Ma tahaksin küll, et te k

6Aga nüüd, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeltega, mis kasu ma tooksin teile, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse v 7N 8Samuti kui pasun annab segast häält, kes siis hakkab valmistama s 9N 10Maailmas on ei tea kui palju mitmesuguseid keelemurdeid ja ükski neist pole häälikuteta. 11Kui mina nüüd ei tunne hääliku tähendust, olen ma sellele, kes räägib, umbkeelne ja rääkija on mulle umbkeelne. 12Samuti teiegi olles agarad taotlema vaimuandeid, püüdke saada neid rohkesti koguduse ehitamiseks.

13Seepärast, kes keeltega räägib, palugu Jumalat, et ta v 14Sest kui ma keeltega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu m 15Mida siis teha? Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada ka m 16Sest kui sa teed tänupalvet vaimus, kuidas siis see, kes v 17Sest sa tänad küll hästi, aga teist see ei ehita. 18Ma tänan Jumalat, et mina räägin keeltega rohkem kui teie k 19Aga ma tahan koguduses pigemini rääkida viis s

20Vennad, ärge saage lasteks m 21Käsu 22Nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile; aga prohvetlik k 23Kui nüüd k 24Aga kui nemad k 25tema südame saladused tuleksid ilmsiks ja ta heidaks siis silmili maha ja kummardaks Jumalat ning tunnistaks, et Jumal on t

26Mis siis nüüd, vennad? Kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi, kas laulu v 27Kui keeltega räägitakse, siis rääkigu kaks v 28Aga kui t 29Aga prohveteist k 30Ja kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vait. 31Sest te v 32Ja prohvetite vaimud alistuvad prohveteile. 33Sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. N

34olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole luba k 35Aga kui nad tahavad midagi 36V

37Kui keegi arvab enese olevat prohveti v 38Aga kui keegi ei taha seda teada, ärgu teadku!

39Niisiis, vennad, taotlege prohvetlikku k 40K

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page