Psalm 34
Croatian Bible
1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on (DLR)ALEF (1a) Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! (DLR)BET

2Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' čuju ponizni i nek' se raduju! (DLR)GIMEL

3Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno! (DLR)DALET

4Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. (DLR)HE

5U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. (DLR)ZAJIN

6Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. (DLR)HET

7Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. (DLR)TET

8Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe! (DLR)JOD

9Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. (DLR)KAF

10Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice. (DLR)LAMED

11Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem. (DLR)MEM

12O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? (DLR)NUN

13Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih! (DLR)SAMEK

14Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi! (DLR)PE

15Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. (DLR)AJIN

16Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. (DLR)SADE

17Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. (DLR)KOF

18Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. (DLR)REŠ

19Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. (DLR)ŠIN

20On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti. (DLR)TAU

21Opakost bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika.

22Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Psalm 33
Top of Page
Top of Page