Псалми 2
Bulgarian
1Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета?

2Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник, [като] казват:

3Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.

4Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.

5Тогава ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, [казвайки]:

6Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм.

7Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.

8Поискай от Мене и Аз ще [ти] дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.

9Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.

10Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии.

11Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет.

12Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 1
Top of Page
Top of Page