Филипяни 1
Bulgarian
1Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите: 2Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа.

3Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, 4винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, 5за вашето участие в [делото на] благовестието от първия ден дори до сега; 6като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа. 7И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждението на благовестието. 8Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово. 9И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, 10за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, 11изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.

12А желая да знаете, братя, че това, [което] ме [сполетя], спомогна повече за преуспяване на благовестието, 13до толкоз, щото стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа; 14и повечето от братята на Господа, одързостени от [успеха в] оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх. 15Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от препирлив дух, а някои и от добра воля. 16Едните [правят това] от любов, като знаят, че съм поставен да защищавам благовестието; 17а другите възвестяват Христа от партизанство, не искрено, като мислят да ми притурят тъга в оковите ми. 18Тогава що? Само туй, че по всякакъв начин, било престорено или истинно, Христос се проповядва; и затова аз се радвам, и ще се радвам. 19Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата молитва и даването [на мене] Духа Исус Христов, 20според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, [че], както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт.

21Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка. 22Но ако живея в тялото, това [значи] плод от делото ми; и така що да избера не зная, 23но съм на тясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото, това би било много по-добре; 24но да остана в тялото е по-нужно за вас. 25И като имам тая увереност, зная, че ще остана и ще пребъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата; 26тъй щото, чрез моето завръщане между вас, да можете поради мене много да се хвалите в Исуса Христа.

27Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието, 28и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение, и то от Бога; 29защото, относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него; 30като имате същата борба, каквато сте видели, че аз имам, и сега чувате, че съм имал.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ephesians 6
Top of Page
Top of Page