Исус Навиев 4
Bulgarian
1А когато целият народ съвсем беше преминал Иордан, Господ говори на Исуса, казвайки: 2Вземете си дванадесет човека от людете, по един човек от всяко племе, 3и заповядайте им като кажете: Вземете си дванадесет камъни от тук, от сред Иордан, от мястото гдето нозете на свещениците стояха твърди, и занесете ги със себе си и турете ги на мястото, гдето ще пренощувате тая нощ. 4Тогава Исус повика дванадесетте човека, които беше определил от израилтяните, по един човек от всяко племе; 5и Исус им каза: Заминете пред ковчега на Господа вашия Бог всред Иордан, и дигнете всеки от вас по един камък на рамената си, според числото на племената на израилтяните, 6за да бъде това белег между вас. И утре, когато чадата ви попитат, казвайки: Защо ви са тия камъни? 7- Тогава ще им кажете: Понеже водата на Иордан се раздели пред ковчега на Господния завет; когато [ковчегът] преминаваше Иордан, водата на Иордан се раздели. И тия камъни ще бъдат за спомен до века на израилтяните.

8Тогава израилтяните сториха така както заповяда Исус; взеха дванадесет камъни отсред Иордан, според както рече Господ на Исуса, според числото на племената на израилтяните; и донесоха ги със себе си на мястото гдето пренощуваха, и там ги положиха. 9Още Исус постави дванадесет камъни сред Иордан, на мястото гдето стояха нозете на свещениците, които носеха ковчега на завета; и те са там до днес. 10А свещениците, които носеха ковчега, стояха всред Иордан догде се свърши всичко що Господ заповяда на Исуса да говори на людете, според всичко, което Моисей беше заповядал на Исуса. И людете побързаха та преминаха. 11А когато всичките люде бяха съвсем преминали, мина и Господният ковчег и свещениците пред людете. 12И рувимците, гадците и половината от Манасиевото племе преминаха въоръжени пред израилтяните, според както Моисей им бе казал; 13около четиридесет хиляди въоръжени ратници преминаха пред Господа на бой към ерихонските полета.

14В оня ден Господ възвеличи Исуса пред очите на целия Израил; и те се бояха от него, както се бояха от Моисея, през всичките дни на живота му.

15Тогава Господ говори на Исуса, казвайки: 16Заповядай на свещениците, които носят ковчега на свидетелството, да излязат от Иордан. 17И тъй, Исус заповяда на свещениците, като рече: Излезте от Иордан. 18А щом свещениците, които носеха ковчега на Господния завет, излязоха изсред Иордан, и стъпалата на свещеническите нозе стъпиха на сухо, водата на Иордан се върна на мястото си и преля всичките му брегове както по-напред.

19На десетия ден от първия месец людете излязоха от Иордан, и разположиха стан в Галгал, на източната страна от Ерихон. 20И Исус постави в Галгал ония дванадесет камъни, които взеха от Иордан. 21Тогава говори на израилтяните, казвайки: Утре, когато чадата ви попитат бащите си, думайки: Какви са тия камъни? 22( Тогава да разправите на чадата си, като речете: По сухо премина Израил тоя Иордан; 23защото Господ вашият Бог пресуши Иорданската вода пред вас догде преминахте, както Господ вашият Бог стори на Червеното море, което пресуши пред нас догде преминахме, 24за да знаят всички племена на света, че Господната ръка е мощна, та да се боят винаги от Господа вашия Бог.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joshua 3
Top of Page
Top of Page