Йон 2
Bulgarian
1Тогава Иона се помоли на Господа своя Бог из вътрешността на рибата, като каза:

2В скръбта си извиках към Господа, и Той ме послуша; Из вътрешността на преизподнята извиках, [и] Ти чу гласа ми.

3Защото Ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето, И потоци ме обиколиха; Всичките твои вълни и големи води преминаха над мене.

4И аз рекох: Отхвърлен съм отпред очите Ти; Но пак, ще погледна наново към светия Твой храм.

5Водите ме обкръжиха дори до душа, Бездната ме обгърна, Морският бурен се обви около главата ми.

6Слязох до дъното на планините; Земните лостове ме [затвориха] за винаги; Но пак, Ти, Господи Боже мой, си избавил живота ми из рова.

7Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа, И молитвата ми влезе при Тебе в светия Ти храм.

8Ония, които уповават на лъжливите суети, Оставят милостта, [спазвана] за тях.

9Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас; Ще отдам това, което съм обрекъл. Спасението е от Господа.

10И Господ заповяда на рибата; и тя избълва Иона на сушата.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Jonah 1
Top of Page
Top of Page