Амос 8
Bulgarian
1Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето кошница с узрели плодове. 2И рече: Що виждаш Амосе? И рекох: Кошница със зрели плодове. Тогава Господ ми рече: Дойде краят на людете Ми Израил; Занапред няма вече да ги щадя. 3И в оня ден, казва Господ Иеова, Храмовите песни ще бъдат виения; Защото труповете ще бъдат много; Навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.

4Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните, И бихте погубвали сиромасите на тая земя,

5Казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито, И съботата, за да изложим [на продан] пшеница, Като смалим ефата, уголемим сикъла, И мамим с лъжливи везни?-

6За да купим сиромасите с пари И бедния за един чифт обуща, И да продадем отсевките на пшеницата?

7Господ се закле в оня, с когото Яков се слави, [като рече]: Наистина няма никога да забравя кое-да-било от делата им.

8Не ще ли се поклати земята за това, И всеки, който живее на нея да жалее? Така! И тя цяла ще се издига като Нил, Ще се развълнува и спада пак като Египетската река.

9В оня ден казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на пладне, И ще помрача земята посред бял ден.

10Ще обърна пируванията ви в жалеене, И всичките ви песни в плач; Ще туря вретище на всички кръстове, И плешивост на всяка глава; И ще причиня жалеене като за единороден син, И краят му ще бъде като ден на горчивина.

11Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята,- Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни.

12Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят.

13В оня ден красивите девици И юношите ще примират от жажда.

14Ония, които се кълнат с престъплението на Самария, Като казват: Твоят Бог живее, Дане! И пътят на Вирсавее живее!- Те ще паднат и никога няма да станат вече.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Amos 7
Top of Page
Top of Page