4 Царе 1
Bulgarian
1След смъртта на Ахаава, Моав въстана против Израиля. 2И Охозия падна през решетката на своята горна стая, която бе в Самария, и се разболя; и прати човеци, на които рече: Идете, допитайте се до акаронския бог Ваал-зевув дали ще оздравея от тая болест. 3Но ангел Господен каза на тесвиеца Илия: Стани, иди да посрещнеш пратениците на самарийския цар, и кажи им: Няма ли Бог в Израиля, та отивате да се допитате до акаронския бог Ваал-зевува? 4Сега, прочее, така казва Господ: Няма да слезеш от леглото, на което си се качил, но непременно ще умреш. Тогава Илия си отиде.

5А като се върнаха пратениците при [Охозия], той им рече: Защо се върнахте? 6Те му казаха: Един човек излезе да ни посрещне и рече ни: Идете, върнете се при царя, който ви е пратил, та му кажете: Така казва Господ: Няма ли Бог в Израиля та пращаш да се допитат до акаронския бог Ваал-зевува? Няма, прочее, да слезеш от леглото, на което си се качил, но непременно ще умреш. 7И рече им: Какъв беше на глед човекът, който излезе да ви посрещне и ви каза тия думи? 8И те му отговориха: Беше човек облечен в кожух и препасан около кръста си с кожен пояс. А той рече: Това е тесвиецът Илия.

9Тогава [царят] прати при него един петдесетник с петдесетте му [войници]. И той се възкачи при него; и, ето, [Илия] седеше на върха на хълма. И рече му: Божий човече, царят каза: Слез. 10А Илия в отговор рече на петдесетника: Ако съм аз Божий човек, нека слезе огън от небето та нека изгори тебе и петдесетте ти [войници]. И слезе огън от небето та изгори него и петдесетте му [войници].

11Пак [царят] прати при него друг петдесетник с петдесетте му [войници]. И той проговори та му рече: Божий човече, така казва царят: Слез скоро. 12А Илия в отговор им рече: Ако аз съм Божий човек, нека слезе огън от небето та нека изгори тебе и петдесетте [войници]. И слезе Божият огън от небето та изгори него и петдесетте му [войници].

13Пак прати [царят] трети петдесетник с петдесетте му [войници]. И третият петдесетник, като се възкачи дойде та коленичи пред Илия и го помоли, казвайки му: Божий човече, моля ти се, нека бъде скъпоценен пред очите ти животът ми и животът на тия петдесет твои слуги. 14Ето, огън слезе от небето та изгори първите двама петдесетника с петдесетте им [войници]; а сега нека бъде моят живот скъпоценен пред очите ти. 15И ангел Господен рече на Илия: Слез с него; не бой се от него. И тъй, той стана та слезе с него при царя. 16И рече му: Така казва Господ: Понеже си пратил човеци да се допитат до акаронския бог Ваал-зевува, като че нямаше Бог в Израиля, за да се допиташ до Неговото слово, затова няма да слезеш от леглото, на което си се качил, но непременно ще умреш.

17И така, той умря според Господното слово, което Илия беше говорил. И вместо него се възцари Иорам във втората година на Юдовия цар Иорам Иосафатовия син; понеже [Охозия] нямаше син. 18И останалите дела, които Охозия извърши, не са ли написани в Книгата на летописите на Израилевите царе?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Kings 22
Top of Page
Top of Page