Psalm 8
Czech BKR

1Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův. (1a) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.

2Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.

3Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:

4Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?

5Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.

6Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:

7Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,

8Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými.

9(Psalms 8:10) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi!

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 7
Top of Page
Top of Page