Psalm 61
Czech BKR

1Přednímu z kantorů na neginot, Davidův. (1a) Slyš, ó Bože, volání mé, pozoruj modlitby mé.

2Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne.

3Nebo jsi býval mé útočiště, a pevná věže před tváří nepřítele.

4Buduť bydliti v stánku tvém na věky, schráním se v skrýši křídel tvých. Sélah.

5Ty jsi zajisté, Bože, vyslyšel žádosti mé, dal jsi dědictví bojícím se jména tvého.

6Ke dnům krále více dnů přidej, ať jsou léta jeho od národu do pronárodu,

7Ať bydlí na věky před tváří Boží; milosrdenství a pravdu nastroj, ať ho ostříhají.

8(Psalms 61:9) A tak žalmy zpívati budu jménu tvému na věky, a sliby své plniti budu den po dni.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 60
Top of Page
Top of Page