Psalm 54
Czech BKR

1Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův, (1a) Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás? (1b) Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.

2Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.

3Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah.

4Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého.

5Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane.

6(Psalms 54:8) I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto že jest dobré.

7(Psalms 54:9) Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad nepřátely mými vidělo oko mé.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 53
Top of Page
Top of Page