Psalmet 34
Albanian
1Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë; lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time.

2Shpirti im do të krenohet me Zotin; njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen.

3Lartojeni Zotin bashkë me mua, dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij.

4Unë e kërkova Zotin, dhe ai m'u përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e mia.

5Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan.

6Ky i pikëlluar klithi dhe Zoti e plotësoi, e shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij.

7Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron.

8Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti; lum ai njeri që gjen strehë tek ai.

9Kini frikë nga Zoti, ju shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikë prej tij.

10Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë.

11Ejani, o bij, dëgjomëni; unë do t'ju mësoj frikën e Zotit.

12Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën?

13Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra.

14Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje.

15Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre.

16Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut.

17Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.

18Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.

19Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.

20Ai i ruan tërë kockat e tij, dhe asnjë prej tyre nuk copëtohet.

21Ligësia do të vrasë të keqin, dhe ata që urrejnë të drejtin do të shkatërrohen.

22Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ata që gjejnë strehë te ai nuk do të shkatërrohet.Albanian

Bible Hub

Psalm 33
Top of Page
Top of Page