Psalmet 34
Albanian
1Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë; lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time.

2Shpirti im do të krenohet me Zotin; njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen.

3Lartojeni Zotin bashkë me mua, dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij.

4Unë e kërkova Zotin, dhe ai m'u përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e mia.

5Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan.

6Ky i pikëlluar klithi dhe Zoti e plotësoi, e shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij.

7Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron.

8Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti; lum ai njeri që gjen strehë tek ai.

9Kini frikë nga Zoti, ju shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikë prej tij.

10Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë.

11Ejani, o bij, dëgjomëni; unë do t'ju mësoj frikën e Zotit.

12Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën?

13Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra.

14Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje.

15Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre.

16Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut.

17Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.

18Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.

19Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.

20Ai i ruan tërë kockat e tij, dhe asnjë prej tyre nuk copëtohet.

21Ligësia do të vrasë të keqin, dhe ata që urrejnë të drejtin do të shkatërrohen.

22Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ata që gjejnë strehë te ai nuk do të shkatërrohet.Albanian, ABS Version 1994

This text is copyright the Albanian Bible Society (ABS)

Bible Hub

Psalm 33
Top of Page
Top of Page