Patarlės 20

<< Patarlės 20 >>
Proverbs 20 Lithuanian
 

1Vynas­pasityčiotojas, o stiprus gėrimas­pašėlęs; kas jais apsigauna, nėra išmintingas.

2Karaliaus rūstybė yra kaip liūto riaumojimas; kas jį erzina, nusideda prieš savo gyvybę.

3Garbė žmogui vengti ginčų, bet kiekvienas kvailys įsivelia į juos.

4Tinginys nearia dėl šalčio, todėl derliaus metu elgetaus ir nieko neturės.

5Patarimas žmogaus širdyje yra kaip gilus vanduo, sumanus žmogus jį semia.

6Daugelis žmonių skelbia savo gerumą, bet kas suras ištikimą žmogų?

7Teisus žmogus vaikšto savo nekaltume, ir jo vaikai bus palaiminti.

8Karalius, sėdėdamas teismo soste, savo akimis išsklaido visą blogį.

9Kas gali sakyti: “Apvaliau savo širdį, esu be nuodėmės”?

10Skirtingi svarsčiai ir skirtingi saikai yra pasibjaurėjimas Viešpaties akyse.

11Jau vaiką galima pažinti iš jo poelgių, ar jo darbai bus tyri ir teisingi.

12Viešpats sutvėrė girdinčią ausį ir matančią akį.

13Kas mėgsta miegoti, tampa beturtis; atsimerk ir turėsi pakankamai maisto.

14Pirkėjas sako: “Niekam tikę, niekam tikę!”, o nuėjęs savo keliu giriasi.

15Yra aukso ir daugybė perlų, bet pažinimo lūpos yra didelė brangenybė.

16Paimk apdarą iš to, kuris laidavo už svetimą, ir turėk užstatą iš suvedžiotojo.

17Skani žmogui duona, apgaule įgyta, bet paskui jo burna yra pilna žvyro.

18Sumanymai įtvirtinami patarimais, ir kariauti nepradėk neapsvarstęs.

19Kas vaikšto plepėdamas, atidengia paslaptis, todėl nesusidėk su pataikūnais.

20Kas keikia tėvą ir motiną, to žiburys užges visiškoje tamsoje.

21Paveldėjimas, gautas paskubomis, galiausiai nebus palaimintas.

22Nesakyk: “Atlyginsiu už pikta”. Lauk Viešpaties, ir Jis padės tau.

23Skirtingi svarsčiai yra pasibjaurėjimas Viešpačiui ir neteisingos svarstyklės nėra gerai.

24Viešpats veda žmogų, kaip tad gali žmogus suprasti savo kelią?

25Spąstai žmogui­padaryti įžadą, o po to galvoti.

26Išmintingas karalius išblaško nedorėlius ir juos smarkiai baudžia.

27Žmogaus dvasia yra Viešpaties žiburys, tiriantis širdies gelmes.

28Gailestingumas ir tiesa apsaugo karalių, ir jo sostas palaikomas gailestingumu.

29Jaunuolių garbė­jėga, o senuosius puošia žili plaukai.

30Kirčių žymės pašalina pikta ir randai išvalo žmogaus širdį.


<< Proverbs 20 >>
This translation is copyrighted by the The Word of Faith Christian Fellowship, Lithuania (http://www.btz.lt/English/) -- All Rights Reserved.Online Parallel Bible