πεπειρασμένον
Englishman's Concordance
πεπειρασμένον (pepeirasmenon) — 1 Occurrence

Hebrews 4:15 V-RPM/P-AMS
GRK: ἀσθενείαις ἡμῶν πεπειρασμένον δὲ κατὰ
NAS: but One who has been tempted in all things
KJV: in all points tempted like as
INT: weaknesses of us has been tempted moreover in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page