1 Thessalonians 3
Uma New Testament
1 2Ka'omea-na, uma-pi kidadahi kalentora-kai. Toe pai' ki'uli', agina aku' mepopea hi ngata Atena, pai' ompi' -ta Timotius kipahawa' tilou hi koi' ompi' -ompi' hi Tesalonika. Timotius toei, doo hampobagoa-kai hi rala pobago Alata'ala, apa' natulungi-kai mpokeni Kareba Kristus. Jadi', kipahawa' mpu'u-imi Timotius tilou, ki'uli' -ki: "Iko-mi to hilou mpokinomo ompi' -ta hi Tesalonika, nurohoi pai' nupomotede' pepangala' -ra." 3Kipahawa' -i tilou toe, bona neo' mpai' ria haduaa to mokalingka pepangala' -ra sabana pebalinai' to mporumpa' -koi. Apa' ta'inca moto ompi', pebalinai' to mporumpa' -ta toe, gati patuju Alata'ala ami' -mi hi kita' to Kristen. 4Bula-kai retu-pidi wengi, ki'uli' ami' -mi karia-ra mpai' to mpobalinai' -ta. Hiaa' madupa' mpu'u-mi, hewa to ni'inca moto-mi ompi'. 5Jadi', toe-die pai' kuhubui-i Timotius tilou-e, bona ku'inca kabeiwa-na pepangala' -ni, apa' uma mpu'u-pi kudadahi kalentora-ku. Pai' koro' -a, nee-neo' nasori Magau' Topesori-koi duu' -na napanawu' -koi pai' uma-pi ria kalaua lenge' -kai mpokeni Kareba Lompe' hi koi'.

6Jadi', hewa toe lau, rata nculii' -imi Timotius hi rehe'i, pai' naparata-mikakai kareba to mpakagoe' -kai. Na'uli': "To Tesalonika toera ria, moroho moto pepangala' -ra pai' ahi' -ra. Rapolio oa' -ta pai' lentora wo'o-ra-rawo doko' mpohirua' -taka, hewa kita' wo'o doko' mpohirua' -raka." 7Mpo'epe kareba to nakeni Timotius toe, tetanta'u-makai ompi'. Nau' rabalinai' pai' rapakasusa' -kai hi rei, tetanta'u oa' nono-kai mpo'epe kamoroho-na pepangala' -ni. 8Jadi', morawa-mi nono-kai, apa' moroho pepangala' -ni hi Pue' Yesus. 9Uma mowo kagoe' -kai mpokagoe' -koi ompi'. Jadi', napa to ma'ala kihiwili-ki Alata'ala ngkai hawe'ea kagoea' to nawai' -kakai toe? Uma ria ntani' -na, muntu' mpo'uli' tarima kasi-kai hi rala posampaya-kai hi Alata'ala Tuama-ta. 10Hinamengi hina'eo-kai merapi' hi Alata'ala hante nono mpu'u bona nabea ohea-kai mpencuai' -koi, bona kipohonoi' to kura' hi pepangala' -ni.

11Mosampaya-kai hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Pue' -ta Pue' Yesus, kiperapi' bona nabea-kakai ohea mpohirua' -kokoi ompi'. 12Kiperapi' bona katedoo-donihia ahi' -ni, alaa-na momepoka'ahi' mpu'u-koi hadua bo hadua, pai' -koi mpoka'ahi' hawe'ea tauna, hewa ahi' -kai hi koi'. 13Kiperapi' hi Alata'ala bona narohoi nono-ni, bona moroli' -koi hante uma ria kasalaia' -ni hi nyanyoa-na ane rata-ipi mpai' Pue' Yesus hante hawe'ea topetuku' -na to moroli'.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page