Psalm 32
Indonesian Terjemahan Lama

1Karangan Daud.

2Berbahagialah orang yang tiada ditanggungkan Tuhan kesalahan di atasnya, dan yang tiada menaruh tipu dalam hatinya.

3Sementara aku lagi berdiam diriku maka tulang-tulangku menjadi tua dalam peraungku pada segenap hari.

4Karena pada siang dan malam tangan-Mu beratlah menekan aku dan airku telah kekeringanlah seperti pada musim kemarau adanya. -- Selah.

5Lalu aku mengaku dosaku kepada-Mu dengan tiada menyembunyikan kejahatanku. Maka kataku: Aku hendak mengaku segala salahku kepada Tuhan, maka Engkau juga lalu mengampuni kesalahan dosaku. -- Selah.

6Maka sebab itu tiap-tiap orang suci akan memohon kepada-Mu pada masa kesukaran, bahkan, pada masa air bah yang besar tiada ia itu akan sampai kepadanya.

7Bahwa Engkaulah perlindungan bagiku, dan Engkau memeliharakan aku dari pada kepicikan; maka Engkau mengelilingi aku dengan nyanyian kelepasan yang ramai-ramai. -- Selah!

8Bahwa Aku akan memberi nasehat kepadamu serta mengajar engkau akan jalan yang patut kaujalani; bahwa Aku akan membicarakan halmu dan mata-Ku menyertai akan dikau.

9Maka janganlah kamu seperti kuda atau bagal yang tiada berakal, yang mulutnya dikenakan kang dan tali kang, supaya jangan ia dekat kepadamu.

10Maka adalah banyak sengsara pada orang fasik, tetapi orang yang harap pada Tuhan itu akan dikelilingi dengan kemurahan.

11Bersuka-sukaanlah kamu bagi Tuhan dan tamasyalah kamu, hai segala orang yang benar, dan nyanyilah dengan ramai-ramai, hai segala orang yang tulus hatimu!

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Psalm 31
Top of Page
Top of Page