Psalm 137
Indonesian Terjemahan Lama

1Bahwa di tepi sungai Babil adalah kami duduk sambil menangis selalu, sebab terkenanglah kami akan Sion.

2Maka telah kami gantungkan segala kecapi kami pada pokok gandarusa, yang di tanah itu.

3Karena di sini orang yang telah menawan akan kami itu menyuruhkan kami menyanyikan perkataan suatu nyanyian, dan orang yang telah mencampakkan kami ke bumi itu menyuruh kami memuji-muji, katanya: Nyanyikanlah akan kami barang sesuatu nyanyian Sion!

4Bagaimana dapat kami menyanyikan suatu puji-pujian Tuhan dalam negeri lain?

5Hai Yeruzalem! jikalau kiranya aku terlupa akan dikau, niscaya tanganku kanan terlupa akan dirinya dahulu!

6Biarlah lidahku lekat pada langitan mulutku, jikalau kiranya tiada aku ingat akan dikau, jikalau kiranya tiada aku membesarkan Yeruzalem lebih dari pada kesukaan yang terutama.

7Ya Tuhan! ingatlah kiranya akan bani Edom pada masa celaka Yeruzalem, bagaimana kata mereka itu: Bongkarlah akan dia, bongkarlah akan dia, sampai kepada kaki temboknya!

8Hai puteri Babil, yang akan dibinasakan kelak! berbahagialah kiranya orang yang membalas kepadamu segala jahat yang telah kauperbuat akan kami.

9Berbahagialah kiranya orang yang akan menangkap anak-anakmu serta menghancurkan dia pada batu gunung adanya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Psalm 136
Top of Page
Top of Page