Ezekiel 15
Indonesian Terjemahan Lama

1Arakian, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya: 2Hai anak Adam! apakah lebihnya kayu pokok anggur itu dari pada segala kayu yang lain? atau cabang pokok anggur di antara segala kayu di hutan? 3Bolehkah diambil dari pada kayunya akan memperbuat sesuatu perkakas dari padanya? Bolehkah diambil barang pasak dari padanya akan menggantungkan padanya barang sesuatu serba? 4Bahwasanya kepada api juga diserahkannya akan dimakan habis, kedua ujungnya sudah habis dimakan api dan tengahnya sudah hangus, bolehkah lagi ia itu berguna kepada barang sesuatu pekerjaan? 5Bahwasanya pada masa itu lagi betul, barang sesuatu perkakaspun tiada boleh diperbuat dari padanya, istimewa pula sekarang sudah dimakan api dan sudah hanguslah ia, bagaimana boleh diperbuat suatu perkakas dari padanya? 6Maka sebab itu firman Tuhan Hua: Seperti kayu pokok anggur di antara segala pohon kayu di hutan yang Kuserahkan kepada api akan dimakan habis, demikianpun Kuserahkan segala orang isi Yeruzalem, 7dan Aku menghadapkan wajah-Ku kepada mereka itu; jikalau mereka itu sudah keluar dari api satu, mereka itu akan dimakan habis oleh api yang lain. Demikianlah diketahui olehmu bahwa Aku ini Tuhan apabila Aku menghadapkan wajah-Ku kepadanya. 8Maka negeri itu Kujadikan suatu kebinasaan, sebab sangat mereka itu sudah mendurhaka kepada-Ku, demikianlah firman Tuhan Hua!

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Ezekiel 14
Top of Page
Top of Page