ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1
2 Thessalonians 1 Tischendorf
1Παῦλος καί Σιλουανός καί Τιμόθεος ὁ ἐκκλησία Θεσσαλονικεύς ἐν θεός πατήρ ἡμᾶς καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός 2χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ ἡμᾶς καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός

3εὐχαριστέω ὀφείλω ὁ θεός πάντοτε περί ὑμεῖς ἀδελφός καθώς ἄξιος εἰμί ὅτι ὑπεραυξάνω ὁ πίστις ὑμεῖς καί πλεονάζω ὁ ἀγάπη εἷς ἕκαστος πᾶς ὑμεῖς εἰς ἀλλήλων 4ὥστε αὐτός ἡμᾶς ἐν ὑμεῖς καυχάομαι ἐν ὁ ἐκκλησία ὁ θεός ὑπέρ ὁ ὑπομονή ὑμεῖς καί πίστις ἐν πᾶς ὁ διωγμός ὑμεῖς καί ὁ θλῖψις ὅς ἀνέχομαι 5ἔνδειγμα ὁ δίκαιος κρίσις ὁ θεός εἰς ὁ καταξιόω ὑμεῖς ὁ βασιλεία ὁ θεός ὑπέρ ὅς καί πάσχω 6εἴ-περ δίκαιος παρά θεός ἀνταποδίδωμι ὁ θλίβω ὑμεῖς θλῖψις 7καί ὑμεῖς ὁ θλίβω ἄνεσις μετά ἡμᾶς ἐν ὁ ἀποκάλυψις ὁ κύριος Ἰησοῦς ἀπό οὐρανός μετά ἄγγελος δύναμις αὐτός 8ἐν πῦρ φλόξ δίδωμι ἐκδίκησις ὁ μή εἴδω θεός καί ὁ μή ὑπακούω ὁ εὐαγγέλιον ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς 9ὅστις δίκη τίνω ὄλεθρος αἰώνιος ἀπό πρόσωπον ὁ κύριος καί ἀπό ὁ δόξα ὁ ἰσχύς αὐτός 10ὅταν ἔρχομαι ἐνδοξάζω ἐν ὁ ἅγιος αὐτός καί θαυμάζω ἐν πᾶς ὁ πιστεύω ὅτι πιστεύω ὁ μαρτύριον ἡμᾶς ἐπί ὑμεῖς ἐν ὁ ἡμέρα ἐκεῖνος 11εἰς ὅς καί προσεύχομαι πάντοτε περί ὑμεῖς ἵνα ὑμεῖς ἀξιόω ὁ κλῆσις ὁ θεός ἡμᾶς καί πληρόω πᾶς εὐδοκία ἀγαθωσύνη καί ἔργον πίστις ἐν δύναμις 12ὅπως ἐνδοξάζω ὁ ὄνομα ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς ἐν ὑμεῖς καί ὑμεῖς ἐν αὐτός κατά ὁ χάρις ὁ θεός ἡμᾶς καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Thessalonians 5
Top of Page
Top of Page