1 Chronicles 11:9
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֥לֶךְ דָּוִ֖יד הָלֹ֣וךְ וְגָדֹ֑ול וַיהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות עִמֹּֽו׃ פ

WLC (Consonants Only)
וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו׃ פ

Aleppo Codex
ט וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו  {פ}


Links
1 Chronicles 11:91 Chronicles 11:9 NIV1 Chronicles 11:9 NLT1 Chronicles 11:9 ESV1 Chronicles 11:9 NASB1 Chronicles 11:9 KJV1 Chronicles 11:9 Bible Apps1 Chronicles 11:9 Biblia Paralela1 Chronicles 11:9 Chinese Bible1 Chronicles 11:9 French Bible1 Chronicles 11:9 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:8
Top of Page
Top of Page