Psalm 114:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2022 [e]הֶֽ֭הָרִים
he-hā-rîm
mountainsArt | N-mp
7540 [e]תִּרְקְד֣וּ
tir-qə-ḏū
[that] you skippedV-Qal-Imperf-2mp
352 [e]כְאֵילִ֑ים
ḵə-’ê-lîm;
like ramsPrep-k | N-mp
1389 [e]גְּ֝בָע֗וֹת
gə-ḇā-‘ō-wṯ,
little hillsN-fp
1121 [e]כִּבְנֵי־
kiḇ-nê-
likePrep-k | N-mpc
6629 [e]צֹֽאן׃
ṣōn.
lambsN-cs

Hebrew Texts
תהילים 114:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֶֽ֭הָרִים תִּרְקְד֣וּ כְאֵילִ֑ים גְּ֝בָעֹ֗ות כִּבְנֵי־צֹֽאן׃

תהילים 114:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני־צאן׃

תהילים 114:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני־צאן׃

תהילים 114:6 Hebrew Bible
ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
O mountains, that you skip like rams? O hills, like lambs?

King James Bible
Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?

Holman Christian Standard Bible
Mountains, that you skipped like rams? Hills, like lambs?
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Psalm 114:6Psalm 114:6 NIVPsalm 114:6 NLTPsalm 114:6 ESVPsalm 114:6 NASBPsalm 114:6 KJVPsalm 114:6 Bible AppsPsalm 114:6 Biblia ParalelaPsalm 114:6 Chinese BiblePsalm 114:6 French BiblePsalm 114:6 German BibleBible Hub
Psalm 114:5
Top of Page
Top of Page