Numbers 7:71
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2077 [e]וּלְזֶ֣בַח
ū-lə-ze-ḇaḥ
and as the sacrificeConj-w, Prep-l | N-msc
8002 [e]הַשְּׁלָמִים֮
haš-šə-lā-mîm
of peace offeringsArt | N-mp
1241 [e]בָּקָ֣ר
bā-qār
oxenN-ms
8147 [e]שְׁנַיִם֒
šə-na-yim
twoNumber-md
352 [e]אֵילִ֤ם
’ê-lim
ramsN-mp
2568 [e]חֲמִשָּׁה֙
ḥă-miš-šāh
fiveNumber-ms
6260 [e]עַתֻּדִ֣ים
‘at-tu-ḏîm
male goatsN-mp
2568 [e]חֲמִשָּׁ֔ה
ḥă-miš-šāh,
fiveNumber-ms
3532 [e]כְּבָשִׂ֥ים
kə-ḇā-śîm
and male lambs inN-mp
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
firstN-mpc
8141 [e]שָׁנָ֖ה
šā-nāh
their yearN-fs
2568 [e]חֲמִשָּׁ֑ה
ḥă-miš-šāh;
fiveNumber-ms
2088 [e]זֶ֛ה
zeh
ThisPro-ms
7133 [e]קָרְבַּ֥ן
qā-rə-ban
[was] the offeringN-msc
295 [e]אֲחִיעֶ֖זֶר
’ă-ḥî-‘e-zer
of AhiezerN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5996 [e]עַמִּישַׁדָּֽי׃
‘am-mî-šad-dāy.
of AmmishaddaiN-proper-ms
  פ
-PuncHebrew Texts
במדבר 7:71 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְזֶ֣בַח הַשְּׁלָמִים֮ בָּקָ֣ר שְׁנַיִם֒ אֵילִ֤ם חֲמִשָּׁה֙ עַתֻּדִ֣ים חֲמִשָּׁ֔ה כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵֽי־שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה קָרְבַּ֥ן אֲחִיעֶ֖זֶר בֶּן־עַמִּישַׁדָּֽי׃ פ

במדבר 7:71 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן־עמישדי׃ פ

במדבר 7:71 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן־עמישדי׃ פ

במדבר 7:71 Hebrew Bible
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and for the sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five male goats, five male lambs one year old. This was the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai.

King James Bible
And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai.

Holman Christian Standard Bible
and two bulls, five rams, five male breeding goats, and five male lambs a year old, for the fellowship sacrifice. This was the offering of Ahiezer son of Ammishaddai.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 7:71Numbers 7:71 NIVNumbers 7:71 NLTNumbers 7:71 ESVNumbers 7:71 NASBNumbers 7:71 KJVNumbers 7:71 Bible AppsNumbers 7:71 Biblia ParalelaNumbers 7:71 Chinese BibleNumbers 7:71 French BibleNumbers 7:71 German BibleBible Hub
Numbers 7:70
Top of Page
Top of Page