Numbers 32:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2945 [e]טַפֵּ֣נוּ
ṭap-pê-nū
Our little onesN-msc | 1cp
802 [e]נָשֵׁ֔ינוּ
nā-šê-nū,
our wivesN-fpc | 1cp
4735 [e]מִקְנֵ֖נוּ
miq-nê-nū
our flocksN-msc | 1cp
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
929 [e]בְּהֶמְתֵּ֑נוּ
bə-hem-tê-nū;
our livestockN-fsc | 1cp
1961 [e]יִֽהְיוּ־
yih-yū-
will beV-Qal-Imperf-3mp
8033 [e]שָׁ֖ם
šām
thereAdv
5892 [e]בְּעָרֵ֥י
bə-‘ā-rê
in the citiesPrep-b | N-fpc
1568 [e]הַגִּלְעָֽד׃
hag-gil-‘āḏ.
of GileadArt | N-proper-fs

Hebrew Texts
במדבר 32:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
טַפֵּ֣נוּ נָשֵׁ֔ינוּ מִקְנֵ֖נוּ וְכָל־בְּהֶמְתֵּ֑נוּ יִֽהְיוּ־שָׁ֖ם בְּעָרֵ֥י הַגִּלְעָֽד׃

במדבר 32:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
טפנו נשינו מקננו וכל־בהמתנו יהיו־שם בערי הגלעד׃

במדבר 32:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
טפנו נשינו מקננו וכל־בהמתנו יהיו־שם בערי הגלעד׃

במדבר 32:26 Hebrew Bible
טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Our little ones, our wives, our livestock and all our cattle shall remain there in the cities of Gilead;

King James Bible
Our little ones, our wives, our flocks, and all our cattle, shall be there in the cities of Gilead:

Holman Christian Standard Bible
Our little children, wives, livestock, and all our animals will remain here in the cities of Gilead,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 32:26Numbers 32:26 NIVNumbers 32:26 NLTNumbers 32:26 ESVNumbers 32:26 NASBNumbers 32:26 KJVNumbers 32:26 Bible AppsNumbers 32:26 Biblia ParalelaNumbers 32:26 Chinese BibleNumbers 32:26 French BibleNumbers 32:26 German BibleBible Hub
Numbers 32:25
Top of Page
Top of Page