Numbers 31:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5375 [e]שָׂ֗א
śā,
Count upV-Qal-Imp-ms
853 [e]אֵ֣ת
’êṯ
-DirObjM
7218 [e]רֹ֤אשׁ
rōš
the sumN-msc
4455 [e]מַלְק֙וֹחַ֙
mal-qō-w-aḥ
of the plunderN-msc
7628 [e]הַשְּׁבִ֔י
haš-šə-ḇî,
that was takenArt | N-ms
120 [e]בָּאָדָ֖ם
bā-’ā-ḏām
of manPrep-b, Art | N-ms
929 [e]וּבַבְּהֵמָ֑ה
ū-ḇab-bə-hê-māh;
and beastConj-w, Prep-b, Art | N-fs
859 [e]אַתָּה֙
’at-tāh
youPro-2ms
499 [e]וְאֶלְעָזָ֣ר
wə-’el-‘ā-zār
and EleazarConj-w | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
7218 [e]וְרָאשֵׁ֖י
wə-rā-šê
and the chiefConj-w | N-mpc
1 [e]אֲב֥וֹת
’ă-ḇō-wṯ
fathersN-mpc
5712 [e]הָעֵדָֽה׃
hā-‘ê-ḏāh.
of the congregationArt | N-fs

Hebrew Texts
במדבר 31:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׂ֗א אֵ֣ת רֹ֤אשׁ מַלְקֹ֙וחַ֙ הַשְּׁבִ֔י בָּאָדָ֖ם וּבַבְּהֵמָ֑ה אַתָּה֙ וְאֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְרָאשֵׁ֖י אֲבֹ֥ות הָעֵדָֽה׃

במדבר 31:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה׃

במדבר 31:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה׃

במדבר 31:26 Hebrew Bible
שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You and Eleazar the priest and the heads of the fathers' households of the congregation take a count of the booty that was captured, both of man and of animal;

King James Bible
Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast, thou, and Eleazar the priest, and the chief fathers of the congregation:

Holman Christian Standard Bible
You, Eleazar the priest, and the family leaders of the community are to take a count of what was captured, man and beast.
Treasury of Scripture Knowledge

that was taken. Heb. of the captivity

Links
Numbers 31:26Numbers 31:26 NIVNumbers 31:26 NLTNumbers 31:26 ESVNumbers 31:26 NASBNumbers 31:26 KJVNumbers 31:26 Bible AppsNumbers 31:26 Biblia ParalelaNumbers 31:26 Chinese BibleNumbers 31:26 French BibleNumbers 31:26 German BibleBible Hub
Numbers 31:25
Top of Page
Top of Page