Numbers 29:29
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3117 [e]וּבַיּ֧וֹם
ū-ḇay-yō-wm
And On the dayConj-w, Prep-b, Art | N-ms
8345 [e]הַשִּׁשִּׁ֛י
haš-šiš-šî
sixthArt | Number-oms
6499 [e]פָּרִ֥ים
pā-rîm
[present] bullsN-mp
8083 [e]שְׁמֹנָ֖ה
šə-mō-nāh
eightNumber-ms
352 [e]אֵילִ֣ם
’ê-lim
ramsN-mp
8147 [e]שְׁנָ֑יִם
šə-nā-yim;
twoNumber-md
3532 [e]כְּבָשִׂ֧ים
kə-ḇā-śîm
[and] lambs inN-mp
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
firstN-mpc
8141 [e]שָׁנָ֛ה
šā-nāh
their yearN-fs
702 [e]אַרְבָּעָ֥ה
’ar-bā-‘āh
fourNumber-ms
6240 [e]עָשָׂ֖ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
8549 [e]תְּמִימִֽם׃
tə-mî-mim.
without blemishAdj-mp

Hebrew Texts
במדבר 29:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַיֹּ֧ום הַשִּׁשִּׁ֛י פָּרִ֥ים שְׁמֹנָ֖ה אֵילִ֣ם שְׁנָ֑יִם כְּבָשִׂ֧ים בְּנֵי־שָׁנָ֛ה אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר תְּמִימִֽם׃

במדבר 29:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃

במדבר 29:29 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃

במדבר 29:29 Hebrew Bible
וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Then on the sixth day: eight bulls, two rams, fourteen male lambs one year old without defect;

King James Bible
And on the sixth day eight bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:

Holman Christian Standard Bible
On the sixth day present eight bulls, two rams, 14 male lambs a year old--all unblemished--
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 29:29Numbers 29:29 NIVNumbers 29:29 NLTNumbers 29:29 ESVNumbers 29:29 NASBNumbers 29:29 KJVNumbers 29:29 Bible AppsNumbers 29:29 Biblia ParalelaNumbers 29:29 Chinese BibleNumbers 29:29 French BibleNumbers 29:29 German BibleBible Hub
Numbers 29:28
Top of Page
Top of Page