Numbers 28:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4503 [e]וּמִנְחָתָ֔ם
ū-min-ḥā-ṯām,
and with their grain offeringConj-w | N-fsc | 3mp
5560 [e]סֹ֖לֶת
sō-leṯ
of fine flourN-fs
1101 [e]בְּלוּלָ֣ה
bə-lū-lāh
mixedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
8081 [e]בַשָּׁ֑מֶן
ḇaš-šā-men;
with oilPrep-b, Art | N-ms
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֤ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
6241 [e]עֶשְׂרֹנִים֙
‘eś-rō-nîm
tenths [of an ephah]N-mp
6499 [e]לַפָּ֣ר
lap-pār
for bullPrep-l, Art | N-ms
259 [e]הָֽאֶחָ֔ד
hā-’e-ḥāḏ,
oneArt | Number-ms
8147 [e]שְׁנֵי֙
šə-nê
twoNumber-mdc
6241 [e]עֶשְׂרֹנִ֔ים
‘eś-rō-nîm,
tenthsN-mp
352 [e]לָאַ֖יִל
lā-’a-yil
for ramPrep-l, Art | N-ms
259 [e]הָאֶחָֽד׃
hā-’e-ḥāḏ.
the oneArt | Number-ms

Hebrew Texts
במדבר 28:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִנְחָתָ֔ם סֹ֖לֶת בְּלוּלָ֣ה בַשָּׁ֑מֶן שְׁלֹשָׁ֤ה עֶשְׂרֹנִים֙ לַפָּ֣ר הָֽאֶחָ֔ד שְׁנֵי֙ עֶשְׂרֹנִ֔ים לָאַ֖יִל הָאֶחָֽד׃

במדבר 28:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד׃

במדבר 28:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד׃

במדבר 28:28 Hebrew Bible
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and their grain offering, fine flour mixed with oil: three-tenths of an ephah for each bull, two-tenths for the one ram,

King James Bible
And their meat offering of flour mingled with oil, three tenth deals unto one bullock, two tenth deals unto one ram,

Holman Christian Standard Bible
with their grain offering of fine flour mixed with oil, six quarts with each bull, four quarts with the ram,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 28:28Numbers 28:28 NIVNumbers 28:28 NLTNumbers 28:28 ESVNumbers 28:28 NASBNumbers 28:28 KJVNumbers 28:28 Bible AppsNumbers 28:28 Biblia ParalelaNumbers 28:28 Chinese BibleNumbers 28:28 French BibleNumbers 28:28 German BibleBible Hub
Numbers 28:27
Top of Page
Top of Page