Numbers 28:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4503 [e]וּמִ֨נְחָתָ֔ם
ū-min-ḥā-ṯām,
And their grain offering shall beConj-w | N-fsc | 3mp
5560 [e]סֹ֖לֶת
sō-leṯ
of fine flourN-fs
1101 [e]בְּלוּלָ֣ה
bə-lū-lāh
mixedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
8081 [e]בַשָּׁ֑מֶן
ḇaš-šā-men;
with oilPrep-b, Art | N-ms
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֨ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
6241 [e]עֶשְׂרֹנִ֜ים
‘eś-rō-nîm
tenths [of an ephah]N-mp
6499 [e]לַפָּ֗ר
lap-pār,
for a bullPrep-l, Art | N-ms
8147 [e]וּשְׁנֵ֧י
ū-šə-nê
and twoConj-w | Number-mdc
6241 [e]עֶשְׂרֹנִ֛ים
‘eś-rō-nîm
tenthsN-mp
352 [e]לָאַ֖יִל
lā-’a-yil
for a ramPrep-l, Art | N-ms
6213 [e]תַּעֲשֽׂוּ׃
ta-‘ă-śū.
you offer shallV-Qal-Imperf-2mp

Hebrew Texts
במדבר 28:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִ֨נְחָתָ֔ם סֹ֖לֶת בְּלוּלָ֣ה בַשָּׁ֑מֶן שְׁלֹשָׁ֨ה עֶשְׂרֹנִ֜ים לַפָּ֗ר וּשְׁנֵ֧י עֶשְׂרֹנִ֛ים לָאַ֖יִל תַּעֲשֽׂוּ׃

במדבר 28:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו׃

במדבר 28:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו׃

במדבר 28:20 Hebrew Bible
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
For their grain offering, you shall offer fine flour mixed with oil: three-tenths of an ephah for a bull and two-tenths for the ram.

King James Bible
And their meat offering shall be of flour mingled with oil: three tenth deals shall ye offer for a bullock, and two tenth deals for a ram;

Holman Christian Standard Bible
The grain offering with them is to be of fine flour mixed with oil; offer six quarts with each bull and four quarts with the ram.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 28:20Numbers 28:20 NIVNumbers 28:20 NLTNumbers 28:20 ESVNumbers 28:20 NASBNumbers 28:20 KJVNumbers 28:20 Bible AppsNumbers 28:20 Biblia ParalelaNumbers 28:20 Chinese BibleNumbers 28:20 French BibleNumbers 28:20 German BibleBible Hub
Numbers 28:19
Top of Page
Top of Page