Numbers 2:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2583 [e]וְהַחֹנִ֥ים
wə-ha-ḥō-nîm
And Those who campConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-mp
5921 [e]עָלָ֖יו
‘ā-lāw
next to himPrep | 3ms
4294 [e]מַטֵּ֣ה
maṭ-ṭêh
[shall be] the tribeN-msc
836 [e]אָשֵׁ֑ר
’ā-šêr;
of AsherN-proper-ms
5387 [e]וְנָשִׂיא֙
wə-nā-śî
and the leaderConj-w | N-ms
1121 [e]לִבְנֵ֣י
liḇ-nê
of the sonsPrep-l | N-mpc
836 [e]אָשֵׁ֔ר
’ā-šêr,
of AsherN-proper-ms
6295 [e]פַּגְעִיאֵ֖ל
paḡ-‘î-’êl
[shall be] PagielN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5918 [e]עָכְרָֽן׃
‘ā-ḵə-rān.
of OcranN-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 2:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַחֹנִ֥ים עָלָ֖יו מַטֵּ֣ה אָשֵׁ֑ר וְנָשִׂיא֙ לִבְנֵ֣י אָשֵׁ֔ר פַּגְעִיאֵ֖ל בֶּן־עָכְרָֽן׃

במדבר 2:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן־עכרן׃

במדבר 2:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן־עכרן׃

במדבר 2:27 Hebrew Bible
והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Those who camp next to him shall be the tribe of Asher, and the leader of the sons of Asher: Pagiel the son of Ochran,

King James Bible
And those that encamp by him shall be the tribe of Asher: and the captain of the children of Asher shall be Pagiel the son of Ocran.

Holman Christian Standard Bible
The tribe of Asher will camp next to it. The leader of the Asherites is Pagiel son of Ochran.
Treasury of Scripture Knowledge

Pagiel

Numbers 1:13 Of Asher; Pagiel the son of Ocran.

Numbers 7:72,77 On the eleventh day Pagiel the son of Ocran, prince of the children …

Links
Numbers 2:27Numbers 2:27 NIVNumbers 2:27 NLTNumbers 2:27 ESVNumbers 2:27 NASBNumbers 2:27 KJVNumbers 2:27 Bible AppsNumbers 2:27 Biblia ParalelaNumbers 2:27 Chinese BibleNumbers 2:27 French BibleNumbers 2:27 German BibleBible Hub
Numbers 2:26
Top of Page
Top of Page