Numbers 2:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5921 [e]וְעָלָ֖יו
wə-‘ā-lāw
and Next to himConj-w | Prep | 3ms
4294 [e]מַטֵּ֣ה
maṭ-ṭêh
[comes] the tribeN-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֑ה
mə-naš-šeh;
of ManassehN-proper-ms
5387 [e]וְנָשִׂיא֙
wə-nā-śî
and the leaderConj-w | N-ms
1121 [e]לִבְנֵ֣י
liḇ-nê
of the sonsPrep-l | N-mpc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֔ה
mə-naš-šeh,
of ManassehN-proper-ms
1583 [e]גַּמְלִיאֵ֖ל
gam-lî-’êl
[shall be] GamalielN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
6301 [e]פְּדָהצֽוּר׃
pə-ḏā-h-ṣūr.
of PedahzurN-proper-msHebrew Texts
במדבר 2:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָלָ֖יו מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֑ה וְנָשִׂיא֙ לִבְנֵ֣י מְנַשֶּׁ֔ה גַּמְלִיאֵ֖ל בֶּן־פְּדָהצֽוּר׃

במדבר 2:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן־פדהצור׃

במדבר 2:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן־פדהצור׃

במדבר 2:20 Hebrew Bible
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Next to him shall be the tribe of Manasseh, and the leader of the sons of Manasseh: Gamaliel the son of Pedahzur,

King James Bible
And by him shall be the tribe of Manasseh: and the captain of the children of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur.

Holman Christian Standard Bible
The tribe of Manasseh will be next to it. The leader of the Manassites is Gamaliel son of Pedahzur.
Treasury of Scripture Knowledge

Gamaliel

Numbers 1:10 Of the children of Joseph: of Ephraim; Elishama the son of Ammihud: …

Numbers 7:54,59 On the eighth day offered Gamaliel the son of Pedahzur, prince of …

Numbers 10:23 And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel …

Links
Numbers 2:20Numbers 2:20 NIVNumbers 2:20 NLTNumbers 2:20 ESVNumbers 2:20 NASBNumbers 2:20 KJVNumbers 2:20 Bible AppsNumbers 2:20 Biblia ParalelaNumbers 2:20 Chinese BibleNumbers 2:20 French BibleNumbers 2:20 German BibleBible Hub
Numbers 2:19
Top of Page
Top of Page