Numbers 15:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
176 [e]א֤וֹ
’ōw
OrConj
352 [e]לָאַ֙יִל֙
lā-’a-yil
for a ramPrep-l, Art | N-ms
6213 [e]תַּעֲשֶׂ֣ה
ta-‘ă-śeh
you shall prepareV-Qal-Imperf-2ms
4503 [e]מִנְחָ֔ה
min-ḥāh,
as a grain offeringN-fs
5560 [e]סֹ֖לֶת
sō-leṯ
fine flourN-fs
8147 [e]שְׁנֵ֣י
šə-nê
twoNumber-mdc
6241 [e]עֶשְׂרֹנִ֑ים
‘eś-rō-nîm;
tenths [of an ephah]N-mp
1101 [e]בְּלוּלָ֥ה
bə-lū-lāh
of mixedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
8081 [e]בַשֶּׁ֖מֶן
ḇaš-še-men
with oilPrep-b, Art | N-ms
7992 [e]שְׁלִשִׁ֥ית
šə-li-šîṯ
a thirdNumber-ofsc
1969 [e]הַהִֽין׃
ha-hîn.
of a hin ofArt | N-ms

Hebrew Texts
במדבר 15:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹ֤ו לָאַ֙יִל֙ תַּעֲשֶׂ֣ה מִנְחָ֔ה סֹ֖לֶת שְׁנֵ֣י עֶשְׂרֹנִ֑ים בְּלוּלָ֥ה בַשֶּׁ֖מֶן שְׁלִשִׁ֥ית הַהִֽין׃

במדבר 15:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין׃

במדבר 15:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין׃

במדבר 15:6 Hebrew Bible
או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Or for a ram you shall prepare as a grain offering two-tenths of an ephah of fine flour mixed with one-third of a hin of oil;

King James Bible
Or for a ram, thou shalt prepare for a meat offering two tenth deals of flour mingled with the third part of an hin of oil.

Holman Christian Standard Bible
If you prepare a grain offering with a ram, it must be four quarts of fine flour mixed with a third of a gallon of oil.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 15:4 Then shall he that offers his offering to the LORD bring a meat offering …

Numbers 28:12-14 And three tenth deals of flour for a meat offering, mingled with …

Links
Numbers 15:6Numbers 15:6 NIVNumbers 15:6 NLTNumbers 15:6 ESVNumbers 15:6 NASBNumbers 15:6 KJVNumbers 15:6 Bible AppsNumbers 15:6 Biblia ParalelaNumbers 15:6 Chinese BibleNumbers 15:6 French BibleNumbers 15:6 German BibleBible Hub
Numbers 15:5
Top of Page
Top of Page