Numbers 10:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5265 [e]וְנָסְעוּ֙
wə-nā-sə-‘ū
And set outConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
6956 [e]הַקְּהָתִ֔ים
haq-qə-hā-ṯîm,
the KohathitesArt | N-proper-mp
5375 [e]נֹשְׂאֵ֖י
nō-śə-’ê
carryingV-Qal-Prtcpl-mpc
4720 [e]הַמִּקְדָּ֑שׁ
ham-miq-dāš;
the holy thingsArt | N-ms
6965 [e]וְהֵקִ֥ימוּ
wə-hê-qî-mū
and would be preparedConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4908 [e]הַמִּשְׁכָּ֖ן
ham-miš-kān
the tabernacleArt | N-ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
forPrep
935 [e]בֹּאָֽם׃
bō-’ām.
their arrivalV-Qal-Inf | 3mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
במדבר 10:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָסְעוּ֙ הַקְּהָתִ֔ים נֹשְׂאֵ֖י הַמִּקְדָּ֑שׁ וְהֵקִ֥ימוּ אֶת־הַמִּשְׁכָּ֖ן עַד־בֹּאָֽם׃ ס

במדבר 10:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את־המשכן עד־באם׃ ס

במדבר 10:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את־המשכן עד־באם׃ ס

במדבר 10:21 Hebrew Bible
ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the Kohathites set out, carrying the holy objects; and the tabernacle was set up before their arrival.

King James Bible
And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.

Holman Christian Standard Bible
The Kohathites then set out, transporting the holy objects; the tabernacle was to be set up before their arrival.
Treasury of Scripture Knowledge

the Kohathites

Numbers 2:17 Then the tabernacle of the congregation shall set forward with the …

Numbers 3:27-32 And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of …

Numbers 4:4-16 This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle …

Numbers 7:9 But to the sons of Kohath he gave none…

1 Chronicles 16:2,12-15 And when David had made an end of offering the burnt offerings and …

the other did. that is, the Gershonites and the Merarites

Numbers 10:17 And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the …

Numbers 1:51 And when the tabernacle sets forward, the Levites shall take it down: …

Links
Numbers 10:21Numbers 10:21 NIVNumbers 10:21 NLTNumbers 10:21 ESVNumbers 10:21 NASBNumbers 10:21 KJVNumbers 10:21 Bible AppsNumbers 10:21 Biblia ParalelaNumbers 10:21 Chinese BibleNumbers 10:21 French BibleNumbers 10:21 German BibleBible Hub
Numbers 10:20
Top of Page
Top of Page