Nehemiah 7:73
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3427 [e]וַיֵּשְׁב֣וּ
way-yê-šə-ḇū
So dweltConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3548 [e]הַכֹּהֲנִ֣ים
hak-kō-hă-nîm
the priestsArt | N-mp
3881 [e]וְהַלְוִיִּ֡ם
wə-hal-wî-yim
and the LevitesConj-w, Art | N-proper-mp
7778 [e]וְהַשּׁוֹעֲרִים֩
wə-haš-šō-w-‘ă-rîm
and the gatekeepersConj-w, Art | N-mp
7891 [e]וְהַמְשֹׁרְרִ֨ים
wə-ham-šō-rə-rîm
and the singersConj-w, Art | V-Piel-Prtcpl-mp
4480 [e]וּמִן־
ū-min-
and [some]Conj-w | Prep
5971 [e]הָעָ֧ם
hā-‘ām
of the peopleArt | N-ms
5411 [e]וְהַנְּתִינִ֛ים
wə-han-nə-ṯî-nîm
and the NethinimConj-w, Art | N-mp
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
5892 [e]בְּעָרֵיהֶ֑ם
bə-‘ā-rê-hem;
in their citiesPrep-b | N-fpc | 3mp
5060 [e]וַיִּגַּע֙
way-yig-ga‘
and when cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2320 [e]הַחֹ֣דֶשׁ
ha-ḥō-ḏeš
the monthArt | N-ms
7637 [e]הַשְּׁבִיעִ֔י
haš-šə-ḇî-‘î,
seventhArt | Number-oms
1121 [e]וּבְנֵ֥י
ū-ḇə-nê
and the sonsConj-w | N-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
5892 [e]בְּעָרֵיהֶֽם׃
bə-‘ā-rê-hem.
[were] in their citiesPrep-b | N-fpc | 3mp

Hebrew Texts
נחמיה 7:73 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּשְׁב֣וּ הַכֹּהֲנִ֣ים וְהַלְוִיִּ֡ם וְהַשֹּׁועֲרִים֩ וְהַמְשֹׁרְרִ֨ים וּמִן־הָעָ֧ם וְהַנְּתִינִ֛ים וְכָל־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּעָרֵיהֶ֑ם וַיִּגַּע֙ הַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י וּבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּעָרֵיהֶֽם׃

נחמיה 7:73 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן־העם והנתינים וכל־ישראל בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם׃

נחמיה 7:73 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן־העם והנתינים וכל־ישראל בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם׃

נחמיה 7:73 Hebrew Bible
וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, some of the people, the temple servants and all Israel, lived in their cities. And when the seventh month came, the sons of Israel were in their cities.

King James Bible
So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.

Holman Christian Standard Bible
So the priests, Levites, gatekeepers, temple singers, some of the people, temple servants, and all Israel settled in their towns. When the seventh month came and the Israelites had settled in their towns,
Treasury of Scripture Knowledge

all Israel (It was for the purpose of ascertaining the different families, and consequently the different cities, villages, etc., which belonged to them, according to the ancient division of the land, that the public registers were examined.)

when the seventh

Ezra 2:70 So the priests, and the Levites, and some of the people, and the …

Ezra 3:1 And when the seventh month was come, and the children of Israel were …

Links
Nehemiah 7:73Nehemiah 7:73 NIVNehemiah 7:73 NLTNehemiah 7:73 ESVNehemiah 7:73 NASBNehemiah 7:73 KJVNehemiah 7:73 Bible AppsNehemiah 7:73 Biblia ParalelaNehemiah 7:73 Chinese BibleNehemiah 7:73 French BibleNehemiah 7:73 German BibleBible Hub
Nehemiah 7:72
Top of Page
Top of Page