Nehemiah 13:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3885 [e]וַיָּלִ֨ינוּ
way-yā-lî-nū
And lodgedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7402 [e]הָרֹכְלִ֜ים
hā-rō-ḵə-lîm
the merchantsArt | V-Qal-Prtcpl-mp
4376 [e]וּמֹכְרֵ֧י
ū-mō-ḵə-rê
and sellersConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc
3605 [e]כָל־
ḵāl
of all [kinds]N-msc
4465 [e]מִמְכָּ֛ר
mim-kār
of waresN-ms
2351 [e]מִח֥וּץ
mi-ḥūṣ
outsidePrep-m | N-ms
3389 [e]לִירוּשָׁלִָ֖ם
lî-rū-šā-lim
JerusalemPrep-l | N-proper-fs
6471 [e]פַּ֥עַם
pa-‘am
a timeN-fs
8147 [e]וּשְׁתָּֽיִם׃
ū-šə-tā-yim.
or twoConj-w | Number-fd

Hebrew Texts
נחמיה 13:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּלִ֨ינוּ הָרֹכְלִ֜ים וּמֹכְרֵ֧י כָל־מִמְכָּ֛ר מִח֥וּץ לִירוּשָׁלִָ֖ם פַּ֥עַם וּשְׁתָּֽיִם׃

נחמיה 13:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילינו הרכלים ומכרי כל־ממכר מחוץ לירושלם פעם ושתים׃

נחמיה 13:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וילינו הרכלים ומכרי כל־ממכר מחוץ לירושלם פעם ושתים׃

נחמיה 13:20 Hebrew Bible
וילינו הרכלים ומכרי כל ממכר מחוץ לירושלם פעם ושתים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Once or twice the traders and merchants of every kind of merchandise spent the night outside Jerusalem.

King James Bible
So the merchants and sellers of all kind of ware lodged without Jerusalem once or twice.

Holman Christian Standard Bible
Once or twice the merchants and those who sell all kinds of goods camped outside Jerusalem,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Nehemiah 13:20Nehemiah 13:20 NIVNehemiah 13:20 NLTNehemiah 13:20 ESVNehemiah 13:20 NASBNehemiah 13:20 KJVNehemiah 13:20 Bible AppsNehemiah 13:20 Biblia ParalelaNehemiah 13:20 Chinese BibleNehemiah 13:20 French BibleNehemiah 13:20 German BibleBible Hub
Nehemiah 13:19
Top of Page
Top of Page