Leviticus 27:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִ֣ם
wə-’im
And ifConj-w | Conj
1121 [e]מִבֶּן־
mib-ben-
from oldPrep-m | N-msc
2320 [e]חֹ֗דֶשׁ
ḥō-ḏeš,
a monthN-ms
5704 [e]וְעַד֙
wə-‘aḏ
and up toConj-w | Prep
1121 [e]בֶּן־
ben-
oldN-msc
2568 [e]חָמֵ֣שׁ
ḥā-mêš
fiveNumber-fs
8141 [e]שָׁנִ֔ים
šā-nîm,
yearsN-fp
1961 [e]וְהָיָ֤ה
wə-hā-yāh
then shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
6187 [e]עֶרְכְּךָ֙
‘er-kə-ḵā
your valuation forN-msc | 2ms
2145 [e]הַזָּכָ֔ר
haz-zā-ḵār,
a maleArt | N-ms
2568 [e]חֲמִשָּׁ֥ה
ḥă-miš-šāh
fiveNumber-ms
8255 [e]שְׁקָלִ֖ים
šə-qā-lîm
shekelsN-mp
3701 [e]כָּ֑סֶף
kā-sep̄;
of silverN-ms
5347 [e]וְלַנְּקֵבָ֣ה
wə-lan-nə-qê-ḇāh
for a femaleConj-w, Prep-l, Art | N-fs
6187 [e]עֶרְכְּךָ֔
‘er-kə-ḵā,
your valuation shall beN-msc | 2ms
7969 [e]שְׁלֹ֥שֶׁת
šə-lō-šeṯ
threeNumber-msc
8255 [e]שְׁקָלִ֖ים
šə-qā-lîm
shekelsN-mp
3701 [e]כָּֽסֶף׃
kā-sep̄.
of silverN-ms

Hebrew Texts
ויקרא 27:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֣ם מִבֶּן־חֹ֗דֶשׁ וְעַד֙ בֶּן־חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְהָיָ֤ה עֶרְכְּךָ֙ הַזָּכָ֔ר חֲמִשָּׁ֥ה שְׁקָלִ֖ים כָּ֑סֶף וְלַנְּקֵבָ֣ה עֶרְכְּךָ֔ שְׁלֹ֥שֶׁת שְׁקָלִ֖ים כָּֽסֶף׃

ויקרא 27:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם מבן־חדש ועד בן־חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף׃

ויקרא 27:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם מבן־חדש ועד בן־חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף׃

ויקרא 27:6 Hebrew Bible
ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But if they are from a month even up to five years old, then your valuation shall be five shekels of silver for the male, and for the female your valuation shall be three shekels of silver.

King James Bible
And if it be from a month old even unto five years old, then thy estimation shall be of the male five shekels of silver, and for the female thy estimation shall be three shekels of silver.

Holman Christian Standard Bible
If the person is from one month to five years old, your assessment for a male is five silver shekels, and for a female your assessment is three shekels of silver.
Treasury of Scripture Knowledge

from

Numbers 3:40-43 And the LORD said to Moses, Number all the firstborn of the males …

Numbers 18:14-16 Every thing devoted in Israel shall be yours…

the male The male five shekels,

Links
Leviticus 27:6Leviticus 27:6 NIVLeviticus 27:6 NLTLeviticus 27:6 ESVLeviticus 27:6 NASBLeviticus 27:6 KJVLeviticus 27:6 Bible AppsLeviticus 27:6 Biblia ParalelaLeviticus 27:6 Chinese BibleLeviticus 27:6 French BibleLeviticus 27:6 German BibleBible Hub
Leviticus 27:5
Top of Page
Top of Page