Leviticus 27:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִ֨ם
wə-’im
And ifConj-w | Conj
1121 [e]מִבֶּן־
mib-ben-
from oldPrep-m | N-msc
2568 [e]חָמֵ֜שׁ
ḥā-mêš
fiveNumber-fs
8141 [e]שָׁנִ֗ים
šā-nîm,
yearsN-fp
5704 [e]וְעַד֙
wə-‘aḏ
and up toConj-w | Prep
1121 [e]בֶּן־
ben-
oldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֣ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
1961 [e]וְהָיָ֧ה
wə-hā-yāh
then shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
6187 [e]עֶרְכְּךָ֛
‘er-kə-ḵā
your valuation forN-msc | 2ms
2145 [e]הַזָּכָ֖ר
haz-zā-ḵār
a maleArt | N-ms
6242 [e]עֶשְׂרִ֣ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8255 [e]שְׁקָלִ֑ים
šə-qā-lîm;
shekelsN-mp
5347 [e]וְלַנְּקֵבָ֖ה
wə-lan-nə-qê-ḇāh
for a femaleConj-w, Prep-l, Art | N-fs
6235 [e]עֲשֶׂ֥רֶת
‘ă-śe-reṯ
tenNumber-msc
8255 [e]שְׁקָלִֽים׃
šə-qā-lîm.
shekelsN-mp

Hebrew Texts
ויקרא 27:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֨ם מִבֶּן־חָמֵ֜שׁ שָׁנִ֗ים וְעַד֙ בֶּן־עֶשְׂרִ֣ים שָׁנָ֔ה וְהָיָ֧ה עֶרְכְּךָ֛ הַזָּכָ֖ר עֶשְׂרִ֣ים שְׁקָלִ֑ים וְלַנְּקֵבָ֖ה עֲשֶׂ֥רֶת שְׁקָלִֽים׃

ויקרא 27:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם מבן־חמש שנים ועד בן־עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים׃

ויקרא 27:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם מבן־חמש שנים ועד בן־עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים׃

ויקרא 27:5 Hebrew Bible
ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'If it be from five years even to twenty years old then your valuation for the male shall be twenty shekels and for the female ten shekels.

King James Bible
And if it be from five years old even unto twenty years old, then thy estimation shall be of the male twenty shekels, and for the female ten shekels.

Holman Christian Standard Bible
If the person is from five to 20 years old, your assessment for a male is 20 shekels and for a female 10 shekels.
Treasury of Scripture Knowledge

twenty shekels, i.e,

Links
Leviticus 27:5Leviticus 27:5 NIVLeviticus 27:5 NLTLeviticus 27:5 ESVLeviticus 27:5 NASBLeviticus 27:5 KJVLeviticus 27:5 Bible AppsLeviticus 27:5 Biblia ParalelaLeviticus 27:5 Chinese BibleLeviticus 27:5 French BibleLeviticus 27:5 German BibleBible Hub
Leviticus 27:4
Top of Page
Top of Page