Leviticus 27:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 [e]לֹ֧א
NotAdv-NegPrt
1239 [e]יְבַקֵּ֛ר
yə-ḇaq-qêr
He shall inquireV-Piel-Imperf-3ms
996 [e]בֵּֽין־
bên-
whetherPrep
2896 [e]ט֥וֹב
ṭō-wḇ
it is goodAdj-ms
7451 [e]לָרַ֖ע
lā-ra‘
or badPrep-l, Art | Adj-ms
3808 [e]וְלֹ֣א
wə-lō
norConj-w | Adv-NegPrt
4171 [e]יְמִירֶ֑נּוּ
yə-mî-ren-nū;
shall he exchange itV-Hifil-Imperf-3ms | 3mse
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
and ifConj-w | Conj
4171 [e]הָמֵ֣ר
hā-mêr
at allV-Hifil-InfAbs
4171 [e]יְמִירֶ֔נּוּ
yə-mî-ren-nū,
he exchanges itV-Hifil-Imperf-3ms | 3mse
1961 [e]וְהָֽיָה־
wə-hā-yāh-
thenConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
1931 [e]ה֧וּא
[both] itPro-3ms
8545 [e]וּתְמוּרָת֛וֹ
ū-ṯə-mū-rā-ṯōw
and the one exchanged for itConj-w | N-fsc | 3ms
1961 [e]יִֽהְיֶה־
yih-yeh-
shall beV-Qal-Imperf-3ms
6944 [e]קֹ֖דֶשׁ
qō-ḏeš
holyN-ms
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
1350 [e]יִגָּאֵֽל׃
yig-gā-’êl.
it shall be redeemedV-Nifal-Imperf-3ms





















Hebrew Texts
ויקרא 27:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹ֧א יְבַקֵּ֛ר בֵּֽין־טֹ֥וב לָרַ֖ע וְלֹ֣א יְמִירֶ֑נּוּ וְאִם־הָמֵ֣ר יְמִירֶ֔נּוּ וְהָֽיָה־ה֧וּא וּתְמוּרָתֹ֛ו יִֽהְיֶה־קֹ֖דֶשׁ לֹ֥א יִגָּאֵֽל׃

ויקרא 27:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא יבקר בין־טוב לרע ולא ימירנו ואם־המר ימירנו והיה־הוא ותמורתו יהיה־קדש לא יגאל׃

ויקרא 27:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לא יבקר בין־טוב לרע ולא ימירנו ואם־המר ימירנו והיה־הוא ותמורתו יהיה־קדש לא יגאל׃

ויקרא 27:33 Hebrew Bible
לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He is not to be concerned whether it is good or bad, nor shall he exchange it; or if he does exchange it, then both it and its substitute shall become holy. It shall not be redeemed.'"

King James Bible
He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it: and if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy; it shall not be redeemed.

Holman Christian Standard Bible
He is not to inspect whether it is good or bad, and he is not to make a substitution for it. But if he does make a substitution, both the animal and its substitute will be holy; they cannot be redeemed."
Treasury of Scripture Knowledge

Leviticus 27:10 He shall not alter it, nor change it, a good for a bad, or a bad …

Links
Leviticus 27:33Leviticus 27:33 NIVLeviticus 27:33 NLTLeviticus 27:33 ESVLeviticus 27:33 NASBLeviticus 27:33 KJVLeviticus 27:33 Bible AppsLeviticus 27:33 Biblia ParalelaLeviticus 27:33 Chinese BibleLeviticus 27:33 French BibleLeviticus 27:33 German BibleBible Hub
Leviticus 27:32
Top of Page
Top of Page