Judges 11:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 [e]וְעַתָּ֞ה
wə-‘at-tāh
NowConj-w | Adv
3068 [e]יְהוָ֣ה ׀
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
GodN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֗ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
3423 [e]הוֹרִישׁ֙
hō-w-rîš
has dispossessedV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
567 [e]הָ֣אֱמֹרִ֔י
hā-’ĕ-mō-rî,
the AmoritesArt | N-proper-ms
6440 [e]מִפְּנֵ֖י
mip-pə-nê
from beforePrep-m | N-cpc
5971 [e]עַמּ֣וֹ
‘am-mōw
His peopleN-msc | 3ms
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
IsraelN-proper-ms
859 [e]וְאַתָּ֖ה
wə-’at-tāh
then should youConj-w | Pro-2ms
3423 [e]תִּירָשֶֽׁנּוּ׃
tî-rā-šen-nū.
possess itV-Qal-Imperf-2ms | 3mse

Hebrew Texts
שופטים 11:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֞ה יְהוָ֣ה ׀ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל הֹורִישׁ֙ אֶת־הָ֣אֱמֹרִ֔י מִפְּנֵ֖י עַמֹּ֣ו יִשְׂרָאֵ֑ל וְאַתָּ֖ה תִּירָשֶֽׁנּוּ׃

שופטים 11:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה יהוה ׀ אלהי ישראל הוריש את־האמרי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו׃

שופטים 11:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועתה יהוה ׀ אלהי ישראל הוריש את־האמרי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו׃

שופטים 11:23 Hebrew Bible
ועתה יהוה אלהי ישראל הוריש את האמרי מפני עמו ישראל ואתה תירשנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Since now the LORD, the God of Israel, drove out the Amorites from before His people Israel, are you then to possess it?

King James Bible
So now the LORD God of Israel hath dispossessed the Amorites from before his people Israel, and shouldest thou possess it?

Holman Christian Standard Bible
The LORD God of Israel has now driven out the Amorites before His people Israel, and will you now force us out?
Treasury of Scripture Knowledge

Jephthah shows that the Israelites did not take the land of the Moabites or Ammonites, but that of the Amorites, which they had conquered from Sihon their king; and although the Amorites had taken the lands in question from the Ammonites, yet the title by which Israel held them was good, because they took them, not from the Ammonites, but from the Amorites.

Links
Judges 11:23Judges 11:23 NIVJudges 11:23 NLTJudges 11:23 ESVJudges 11:23 NASBJudges 11:23 KJVJudges 11:23 Bible AppsJudges 11:23 Biblia ParalelaJudges 11:23 Chinese BibleJudges 11:23 French BibleJudges 11:23 German BibleBible Hub
Judges 11:22
Top of Page
Top of Page