Jeremiah 52:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5982 [e]וְהָעַמּוּדִ֗ים
wə-hā-‘am-mū-ḏîm,
And [concerning] the pillarsConj-w, Art | N-mp
8083 [e]שְׁמֹנֶ֨ה
šə-mō-neh
eightNumber-fs
6240 [e]עֶשְׂרֵ֤ה
‘eś-rêh
[was] [and] tenNumber-fs
520 [e]אַמָּה֙
’am-māh
cubitsN-fs
  [קומה]
[qō-w-māh
-Noun - feminine singular construct N-fsc
 
ḵ]
 
6967 [e](קוֹמַת֙)
(qō-w-maṯ
the height ofN-fsc
 
q)
 
5982 [e]הָעַמֻּ֣ד
hā-‘am-muḏ
pillarArt | N-ms
259 [e]הָאֶחָ֔ד
hā-’e-ḥāḏ,
oneArt | Number-ms
2339 [e]וְח֛וּט
wə-ḥūṭ
and a measuring lineConj-w | N-msc
8147 [e]שְׁתֵּים־
šə-têm-
of twoNumber-fd
6240 [e]עֶשְׂרֵ֥ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
520 [e]אַמָּ֖ה
’am-māh
cubitsN-fs
5437 [e]יְסֻבֶּ֑נּוּ
yə-sub-ben-nū;
could measure its circumferenceV-Qal-Imperf-3ms | 3mse
5672 [e]וְעָבְי֛וֹ
wə-‘ā-ḇə-yōw
and its thickness [was]Conj-w | N-msc | 3ms
702 [e]אַרְבַּ֥ע
’ar-ba‘
fourNumber-fs
676 [e]אַצְבָּע֖וֹת
’aṣ-bā-‘ō-wṯ
fingersN-fp
5014 [e]נָבֽוּב׃
nā-ḇūḇ.
[it was] hollowAdj-ms

Hebrew Texts
ירמיה 52:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָעַמּוּדִ֗ים שְׁמֹנֶ֨ה עֶשְׂרֵ֤ה אַמָּה֙ [קֹומָה כ] (קֹומַת֙ ק) הָעַמֻּ֣ד הָאֶחָ֔ד וְח֛וּט שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵ֥ה אַמָּ֖ה יְסֻבֶּ֑נּוּ וְעָבְיֹ֛ו אַרְבַּ֥ע אַצְבָּעֹ֖ות נָבֽוּב׃

ירמיה 52:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעמודים שמנה עשרה אמה [קומה כ] (קומת ק) העמד האחד וחוט שתים־עשרה אמה יסבנו ועביו ארבע אצבעות נבוב׃

ירמיה 52:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והעמודים שמנה עשרה אמה [קומה כ] (קומת ק) העמד האחד וחוט שתים־עשרה אמה יסבנו ועביו ארבע אצבעות נבוב׃

ירמיה 52:21 Hebrew Bible
והעמודים שמנה עשרה אמה קומה העמד האחד וחוט שתים עשרה אמה יסבנו ועביו ארבע אצבעות נבוב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
As for the pillars, the height of each pillar was eighteen cubits, and it was twelve cubits in circumference and four fingers in thickness, and hollow.

King James Bible
And concerning the pillars, the height of one pillar was eighteen cubits; and a fillet of twelve cubits did compass it; and the thickness thereof was four fingers: it was hollow.

Holman Christian Standard Bible
One pillar was 27 feet tall, had a circumference of 18 feet, was hollow--four fingers thick--
Treasury of Scripture Knowledge

concerning

1 Kings 7:15-21 For he cast two pillars of brass, of eighteen cubits high apiece: …

2 Kings 25:17 The height of the one pillar was eighteen cubits, and the capital …

2 Chronicles 3:15-17 Also he made before the house two pillars of thirty and five cubits high…

fillet [heb] thread

Links
Jeremiah 52:21Jeremiah 52:21 NIVJeremiah 52:21 NLTJeremiah 52:21 ESVJeremiah 52:21 NASBJeremiah 52:21 KJVJeremiah 52:21 Bible AppsJeremiah 52:21 Biblia ParalelaJeremiah 52:21 Chinese BibleJeremiah 52:21 French BibleJeremiah 52:21 German BibleBible Hub
Jeremiah 52:20
Top of Page
Top of Page