Isaiah 54:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7760 [e]וְשַׂמְתִּ֤י
wə-śam-tî
And I will makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
3539 [e]כַּֽדְכֹד֙
kaḏ-ḵōḏ
rubiesN-ms
8121 [e]שִׁמְשֹׁתַ֔יִךְ
šim-šō-ṯa-yiḵ,
your pinnaclesN-cpc | 2fs
8179 [e]וּשְׁעָרַ֖יִךְ
ū-šə-‘ā-ra-yiḵ
and Your gatesConj-w | N-mpc | 2fs
68 [e]לְאַבְנֵ֣י
lə-’aḇ-nê
ofPrep-l | N-fpc
688 [e]אֶקְדָּ֑ח
’eq-dāḥ;
crystalN-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
1366 [e]גְּבוּלֵ֖ךְ
gə-ḇū-lêḵ
your wallsN-msc | 2fs
68 [e]לְאַבְנֵי־
lə-’aḇ-nê-
of stonesPrep-l | N-fpc
2656 [e]חֵֽפֶץ׃
ḥê-p̄eṣ.
preciousN-ms

Hebrew Texts
ישעה 54:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשַׂמְתִּ֤י כַּֽדְכֹד֙ שִׁמְשֹׁתַ֔יִךְ וּשְׁעָרַ֖יִךְ לְאַבְנֵ֣י אֶקְדָּ֑ח וְכָל־גְּבוּלֵ֖ךְ לְאַבְנֵי־חֵֽפֶץ׃

ישעה 54:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל־גבולך לאבני־חפץ׃

ישעה 54:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל־גבולך לאבני־חפץ׃

ישעה 54:12 Hebrew Bible
ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Moreover, I will make your battlements of rubies, And your gates of crystal, And your entire wall of precious stones.

King James Bible
And I will make thy windows of agates, and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones.

Holman Christian Standard Bible
I will make your fortifications out of rubies, your gates out of sparkling stones, and all your walls out of precious stones.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Isaiah 54:12Isaiah 54:12 NIVIsaiah 54:12 NLTIsaiah 54:12 ESVIsaiah 54:12 NASBIsaiah 54:12 KJVIsaiah 54:12 Bible AppsIsaiah 54:12 Biblia ParalelaIsaiah 54:12 Chinese BibleIsaiah 54:12 French BibleIsaiah 54:12 German BibleBible Hub
Isaiah 54:11
Top of Page
Top of Page