Genesis 37:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
376 [e]הָאִישׁ֙
hā-’îš
the manArt | N-ms
5265 [e]נָסְע֣וּ
nā-sə-‘ū
they have departedV-Qal-Perf-3cp
2088 [e]מִזֶּ֔ה
miz-zeh,
from this [place]Prep-m | Pro-ms
3588 [e]כִּ֤י
forConj
8085 [e]שָׁמַ֙עְתִּי֙
šā-ma‘-tî
I heardV-Qal-Perf-1cs
559 [e]אֹֽמְרִ֔ים
’ō-mə-rîm,
them sayV-Qal-Prtcpl-mp
1980 [e]נֵלְכָ֖ה
nê-lə-ḵāh
let us goV-Qal-Imperf.Cohort-1cp
1886 [e]דֹּתָ֑יְנָה
dō-ṯā-yə-nāh;
to DothanN-proper-fs | 3fs
1980 [e]וַיֵּ֤לֶךְ
way-yê-leḵ
So wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3130 [e]יוֹסֵף֙
yō-w-sêp̄
JosephN-proper-ms
310 [e]אַחַ֣ר
’a-ḥar
afterPrep
251 [e]אֶחָ֔יו
’e-ḥāw,
his brothersN-mpc | 3ms
4672 [e]וַיִּמְצָאֵ֖ם
way-yim-ṣā-’êm
and found themConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3mp
1886 [e]בְּדֹתָֽן׃
bə-ḏō-ṯān.
in DothanPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
בראשית 37:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר הָאִישׁ֙ נָסְע֣וּ מִזֶּ֔ה כִּ֤י שָׁמַ֙עְתִּי֙ אֹֽמְרִ֔ים נֵלְכָ֖ה דֹּתָ֑יְנָה וַיֵּ֤לֶךְ יֹוסֵף֙ אַחַ֣ר אֶחָ֔יו וַיִּמְצָאֵ֖ם בְּדֹתָֽן׃

בראשית 37:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן׃

בראשית 37:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן׃

בראשית 37:17 Hebrew Bible
ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the man said, "They have moved from here; for I heard them say, 'Let us go to Dothan.'" So Joseph went after his brothers and found them at Dothan.

King James Bible
And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.

Holman Christian Standard Bible
They've moved on from here," the man said. "I heard them say, 'Let's go to Dothan.'" So Joseph set out after his brothers and found them at Dothan.
Treasury of Scripture Knowledge

Dothan.

2 Kings 6:13 And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. …

Links
Genesis 37:17Genesis 37:17 NIVGenesis 37:17 NLTGenesis 37:17 ESVGenesis 37:17 NASBGenesis 37:17 KJVGenesis 37:17 Bible AppsGenesis 37:17 Biblia ParalelaGenesis 37:17 Chinese BibleGenesis 37:17 French BibleGenesis 37:17 German BibleBible Hub
Genesis 37:16
Top of Page
Top of Page