Genesis 26:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7378 [e]וַיָּרִ֜יבוּ
way-yā-rî-ḇū
But quarreledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7473 [e]רֹעֵ֣י
rō-‘ê
the herdsmenV-Qal-Prtcpl-mpc
1642 [e]גְרָ֗ר
ḡə-rār,
of GerarN-proper-fs
5973 [e]עִם־
‘im-
withPrep
7473 [e]רֹעֵ֥י
rō-‘ê
herdsmenV-Qal-Prtcpl-mpc
3327 [e]יִצְחָ֛ק
yiṣ-ḥāq
Isaac'sN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֖ר
lê-mōr
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
  לָ֣נוּ
lā-nū
oursPrep | 1cp
4325 [e]הַמָּ֑יִם
ham-mā-yim;
the water [is]Art | N-mp
7121 [e]וַיִּקְרָ֤א
way-yiq-rā
so he calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8034 [e]שֵֽׁם־
šêm-
the nameN-msc
875 [e]הַבְּאֵר֙
hab-bə-’êr
of the wellArt | N-fs
6230 [e]עֵ֔שֶׂק
‘ê-śeq,
EsekN-proper-fs
3588 [e]כִּ֥י
becauseConj
6229 [e]הִֽתְעַשְּׂק֖וּ
hiṯ-‘aś-śə-qū
they quarreledV-Hitpael-Perf-3cp
5973 [e]עִמּֽוֹ׃
‘im-mōw.
with himPrep | 3msHebrew Texts
בראשית 26:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּרִ֜יבוּ רֹעֵ֣י גְרָ֗ר עִם־רֹעֵ֥י יִצְחָ֛ק לֵאמֹ֖ר לָ֣נוּ הַמָּ֑יִם וַיִּקְרָ֤א שֵֽׁם־הַבְּאֵר֙ עֵ֔שֶׂק כִּ֥י הִֽתְעַשְּׂק֖וּ עִמֹּֽו׃

בראשית 26:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויריבו רעי גרר עם־רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם־הבאר עשק כי התעשקו עמו׃

בראשית 26:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויריבו רעי גרר עם־רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם־הבאר עשק כי התעשקו עמו׃

בראשית 26:20 Hebrew Bible
ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the herdsmen of Gerar quarreled with the herdsmen of Isaac, saying, "The water is ours!" So he named the well Esek, because they contended with him.

King James Bible
And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him.

Holman Christian Standard Bible
But the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen and said, "The water is ours!" So he named the well Quarrel because they quarreled with him.
Treasury of Scripture Knowledge

did strive.

Genesis 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which …

Esek. i.e., Contention.

Links
Genesis 26:20Genesis 26:20 NIVGenesis 26:20 NLTGenesis 26:20 ESVGenesis 26:20 NASBGenesis 26:20 KJVGenesis 26:20 Bible AppsGenesis 26:20 Biblia ParalelaGenesis 26:20 Chinese BibleGenesis 26:20 French BibleGenesis 26:20 German BibleBible Hub
Genesis 26:19
Top of Page
Top of Page