Exodus 39:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6310 [e]וּפִֽי־
ū-p̄î-
and [there was] an openingConj-w | N-msc
4598 [e]הַמְּעִ֥יל
ham-mə-‘îl
the robeArt | N-ms
8432 [e]בְּתוֹכ֖וֹ
bə-ṯō-w-ḵōw
in the middlePrep-b | N-msc | 3ms
6310 [e]כְּפִ֣י
kə-p̄î
of like the opening inPrep-k | N-msc
8473 [e]תַחְרָ֑א
ṯaḥ-rā;
a coat of mailN-ms
8193 [e]שָׂפָ֥ה
śā-p̄āh
[with] a woven bindingN-fs
6310 [e]לְפִ֛יו
lə-p̄îw
the openingPrep-l | N-msc | 3ms
5439 [e]סָבִ֖יב
sā-ḇîḇ
all aroundAdv
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
7167 [e]יִקָּרֵֽעַ׃
yiq-qā-rê-a‘.
so that it would tearV-Nifal-Imperf-3ms

Hebrew Texts
שמות 39:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפִֽי־הַמְּעִ֥יל בְּתֹוכֹ֖ו כְּפִ֣י תַחְרָ֑א שָׂפָ֥ה לְפִ֛יו סָבִ֖יב לֹ֥א יִקָּרֵֽעַ׃

שמות 39:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופי־המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע׃

שמות 39:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ופי־המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע׃

שמות 39:23 Hebrew Bible
ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the opening of the robe was at the top in the center, as the opening of a coat of mail, with a binding all around its opening, so that it would not be torn.

King James Bible
And there was an hole in the midst of the robe, as the hole of an habergeon, with a band round about the hole, that it should not rend.

Holman Christian Standard Bible
There was an opening in the center of the robe like that of body armor with a collar around the opening so that it would not tear.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Exodus 39:23Exodus 39:23 NIVExodus 39:23 NLTExodus 39:23 ESVExodus 39:23 NASBExodus 39:23 KJVExodus 39:23 Bible AppsExodus 39:23 Biblia ParalelaExodus 39:23 Chinese BibleExodus 39:23 French BibleExodus 39:23 German BibleBible Hub
Exodus 39:22
Top of Page
Top of Page