Exodus 37:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3730 [e]וְכַפְתֹּ֡ר
wə-ḵap̄-tōr
and [There was] a knobConj-w | N-ms
8478 [e]תַּחַת֩
ta-ḥaṯ
underPrep
8147 [e]שְׁנֵ֨י
šə-nê
[first] twoNumber-mdc
7070 [e]הַקָּנִ֜ים
haq-qā-nîm
the branchesArt | N-mp
4480 [e]מִמֶּ֗נָּה
mim-men-nāh,
of the samePrep | 3fs
3730 [e]וְכַפְתֹּר֙
wə-ḵap̄-tōr
and a knobConj-w | N-ms
8478 [e]תַּ֣חַת
ta-ḥaṯ
underPrep
8147 [e]שְׁנֵ֤י
šə-nê
[second] twoNumber-mdc
7070 [e]הַקָּנִים֙
haq-qā-nîm
the branchesArt | N-mp
4480 [e]מִמֶּ֔נָּה
mim-men-nāh,
of the samePrep | 3fs
3730 [e]וְכַפְתֹּ֕ר
wə-ḵap̄-tōr
and a knobConj-w | N-ms
8478 [e]תַּֽחַת־
ta-ḥaṯ-
underPrep
8147 [e]שְׁנֵ֥י
šə-nê
[third] twoNumber-mdc
7070 [e]הַקָּנִ֖ים
haq-qā-nîm
the branchesArt | N-mp
4480 [e]מִמֶּ֑נָּה
mim-men-nāh;
of the samePrep | 3fs
8337 [e]לְשֵׁ֙שֶׁת֙
lə-šê-šeṯ
according to sixPrep-l | Number-msc
7070 [e]הַקָּנִ֔ים
haq-qā-nîm,
the branchesArt | N-mp
3318 [e]הַיֹּצְאִ֖ים
hay-yō-ṣə-’îm
extendingArt | V-Qal-Prtcpl-mp
4480 [e]מִמֶּֽנָּה׃
mim-men-nāh.
from itPrep | 3fs





















Hebrew Texts
שמות 37:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכַפְתֹּ֡ר תַּחַת֩ שְׁנֵ֨י הַקָּנִ֜ים מִמֶּ֗נָּה וְכַפְתֹּר֙ תַּ֣חַת שְׁנֵ֤י הַקָּנִים֙ מִמֶּ֔נָּה וְכַפְתֹּ֕ר תַּֽחַת־שְׁנֵ֥י הַקָּנִ֖ים מִמֶּ֑נָּה לְשֵׁ֙שֶׁת֙ הַקָּנִ֔ים הַיֹּצְאִ֖ים מִמֶּֽנָּה׃

שמות 37:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת־שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה׃

שמות 37:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת־שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה׃

שמות 37:21 Hebrew Bible
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and a bulb was under the first pair of branches coming out of it, and a bulb under the second pair of branches coming out of it, and a bulb under the third pair of branches coming out of it, for the six branches coming out of the lampstand.

King James Bible
And a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches going out of it.

Holman Christian Standard Bible
For the six branches that extended from it, a calyx was under the first pair of branches from it, a calyx under the second pair of branches from it, and a calyx under the third pair of branches from it.
Treasury of Scripture Knowledge

Exodus 25:35 And there shall be a bud under two branches of the same, and a bud …

Links
Exodus 37:21Exodus 37:21 NIVExodus 37:21 NLTExodus 37:21 ESVExodus 37:21 NASBExodus 37:21 KJVExodus 37:21 Bible AppsExodus 37:21 Biblia ParalelaExodus 37:21 Chinese BibleExodus 37:21 French BibleExodus 37:21 German BibleBible Hub
Exodus 37:20
Top of Page
Top of Page