Exodus 25:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3730 [e]וְכַפְתֹּ֡ר
wə-ḵap̄-tōr
And [there shall be] a knobConj-w | N-ms
8478 [e]תַּחַת֩
ta-ḥaṯ
underPrep
8147 [e]שְׁנֵ֨י
šə-nê
[first] twoNumber-mdc
7070 [e]הַקָּנִ֜ים
haq-qā-nîm
the branchesArt | N-mp
4480 [e]מִמֶּ֗נָּה
mim-men-nāh,
of the samePrep | 3fs
3730 [e]וְכַפְתֹּר֙
wə-ḵap̄-tōr
and a knobConj-w | N-ms
8478 [e]תַּ֣חַת
ta-ḥaṯ
underPrep
8147 [e]שְׁנֵ֤י
šə-nê
[second] twoNumber-mdc
7070 [e]הַקָּנִים֙
haq-qā-nîm
the branchesArt | N-mp
4480 [e]מִמֶּ֔נָּה
mim-men-nāh,
of the samePrep | 3fs
3730 [e]וְכַפְתֹּ֕ר
wə-ḵap̄-tōr
and a knobConj-w | N-ms
8478 [e]תַּחַת־
ta-ḥaṯ-
underPrep
8147 [e]שְׁנֵ֥י
šə-nê
[third] twoNumber-mdc
7070 [e]הַקָּנִ֖ים
haq-qā-nîm
the branchesArt | N-mp
4480 [e]מִמֶּ֑נָּה
mim-men-nāh;
of the samePrep | 3fs
8337 [e]לְשֵׁ֙שֶׁת֙
lə-šê-šeṯ
according to sixPrep-l | Number-msc
7070 [e]הַקָּנִ֔ים
haq-qā-nîm,
the branchesArt | N-mp
3318 [e]הַיֹּצְאִ֖ים
hay-yō-ṣə-’îm
that extendArt | V-Qal-Prtcpl-mp
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
4501 [e]הַמְּנֹרָֽה׃
ham-mə-nō-rāh.
the lampstandArt | N-fs

Hebrew Texts
שמות 25:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכַפְתֹּ֡ר תַּחַת֩ שְׁנֵ֨י הַקָּנִ֜ים מִמֶּ֗נָּה וְכַפְתֹּר֙ תַּ֣חַת שְׁנֵ֤י הַקָּנִים֙ מִמֶּ֔נָּה וְכַפְתֹּ֕ר תַּחַת־שְׁנֵ֥י הַקָּנִ֖ים מִמֶּ֑נָּה לְשֵׁ֙שֶׁת֙ הַקָּנִ֔ים הַיֹּצְאִ֖ים מִן־הַמְּנֹרָֽה׃

שמות 25:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת־שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן־המנרה׃

שמות 25:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת־שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן־המנרה׃

שמות 25:35 Hebrew Bible
וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"A bulb shall be under the first pair of branches coming out of it, and a bulb under the second pair of branches coming out of it, and a bulb under the third pair of branches coming out of it, for the six branches coming out of the lampstand.

King James Bible
And there shall be a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches that proceed out of the candlestick.

Holman Christian Standard Bible
For the six branches that extend from the lampstand, a calyx must be under the first pair of branches from it, a calyx under the second pair of branches from it, and a calyx under the third pair of branches from it.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Exodus 25:35Exodus 25:35 NIVExodus 25:35 NLTExodus 25:35 ESVExodus 25:35 NASBExodus 25:35 KJVExodus 25:35 Bible AppsExodus 25:35 Biblia ParalelaExodus 25:35 Chinese BibleExodus 25:35 French BibleExodus 25:35 German BibleBible Hub
Exodus 25:34
Top of Page
Top of Page