Exodus 13:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֗י
way-hî,
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
whenConj
7185 [e]הִקְשָׁ֣ה
hiq-šāh
was stubbornV-Hifil-Perf-3ms
6547 [e]פַרְעֹה֮
p̄ar-‘ōh
PharaohN-proper-ms
7971 [e]לְשַׁלְּחֵנוּ֒
lə-šal-lə-ḥê-nū
about letting us goPrep-l | V-Piel-Inf | 1cp
2026 [e]וַיַּהֲרֹ֨ג
way-ya-hă-rōḡ
that killedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3068 [e]יְהֹוָ֤ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
1060 [e]בְּכוֹר֙
bə-ḵō-wr
the firstbornN-ms
776 [e]בְּאֶ֣רֶץ
bə-’e-reṣ
in the landPrep-b | N-fsc
4714 [e]מִצְרַ֔יִם
miṣ-ra-yim,
of EgyptN-proper-fs
1060 [e]מִבְּכֹ֥ר
mib-bə-ḵōr
from the firstbornPrep-m | N-msc
120 [e]אָדָ֖ם
’ā-ḏām
of manN-ms
5704 [e]וְעַד־
wə-‘aḏ-
and toConj-w | Prep
1060 [e]בְּכ֣וֹר
bə-ḵō-wr
the firstbornN-msc
929 [e]בְּהֵמָ֑ה
bə-hê-māh;
of beastN-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
UponPrep
3651 [e]כֵּן֩
kên
thusAdv
589 [e]אֲנִ֨י
’ă-nî
IPro-1cs
2076 [e]זֹבֵ֜חַ
zō-ḇê-aḥ
sacrificeV-Qal-Prtcpl-ms
3068 [e]לַֽיהוָ֗ה
Yah-weh
to YahwehPrep-l | N-proper-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
6363 [e]פֶּ֤טֶר
pe-ṭer
that openN-msc
7358 [e]רֶ֙חֶם֙
re-ḥem
the wombN-ms
2145 [e]הַזְּכָרִ֔ים
haz-zə-ḵā-rîm,
malesArt | N-mp
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
but allConj-w | N-msc
1060 [e]בְּכ֥וֹר
bə-ḵō-wr
the firstbornN-msc
1121 [e]בָּנַ֖י
bā-nay
of my sonsN-mpc | 1cs
6299 [e]אֶפְדֶּֽה׃
’ep̄-deh.
I redeemV-Qal-Imperf-1cs

Hebrew Texts
שמות 13:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י כִּֽי־הִקְשָׁ֣ה פַרְעֹה֮ לְשַׁלְּחֵנוּ֒ וַיַּהֲרֹ֨ג יְהֹוָ֤ה כָּל־בְּכֹור֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם מִבְּכֹ֥ר אָדָ֖ם וְעַד־בְּכֹ֣ור בְּהֵמָ֑ה עַל־כֵּן֩ אֲנִ֨י זֹבֵ֜חַ לַֽיהוָ֗ה כָּל־פֶּ֤טֶר רֶ֙חֶם֙ הַזְּכָרִ֔ים וְכָל־בְּכֹ֥ור בָּנַ֖י אֶפְדֶּֽה׃

שמות 13:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כי־הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל־בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד־בכור בהמה על־כן אני זבח ליהוה כל־פטר רחם הזכרים וכל־בכור בני אפדה׃

שמות 13:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי כי־הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל־בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד־בכור בהמה על־כן אני זבח ליהוה כל־פטר רחם הזכרים וכל־בכור בני אפדה׃

שמות 13:15 Hebrew Bible
ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'It came about, when Pharaoh was stubborn about letting us go, that the LORD killed every firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beast. Therefore, I sacrifice to the LORD the males, the first offspring of every womb, but every firstborn of my sons I redeem.'

King James Bible
And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the LORD slew all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man, and the firstborn of beast: therefore I sacrifice to the LORD all that openeth the matrix, being males; but all the firstborn of my children I redeem.

Holman Christian Standard Bible
When Pharaoh stubbornly refused to let us go, the LORD killed every firstborn male in the land of Egypt, from the firstborn of man to the firstborn of livestock. That is why I sacrifice to the LORD all the firstborn of the womb that are males, but I redeem all the firstborn of my sons.'
Treasury of Scripture Knowledge

the Lord slew

Exodus 12:29 And it came to pass, that at midnight the LORD smote all the firstborn …

therefore I

Exodus 13:12 That you shall set apart to the LORD all that opens the matrix, and …

Links
Exodus 13:15Exodus 13:15 NIVExodus 13:15 NLTExodus 13:15 ESVExodus 13:15 NASBExodus 13:15 KJVExodus 13:15 Bible AppsExodus 13:15 Biblia ParalelaExodus 13:15 Chinese BibleExodus 13:15 French BibleExodus 13:15 German BibleBible Hub
Exodus 13:14
Top of Page
Top of Page