Daniel 7:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3652 [e]כֵּן֮
kên
ThusAdv
560 [e]אֲמַר֒
’ă-mar
he saidV-Qal-Perf-3ms
2423 [e]חֵֽיוְתָא֙
ḥê-wə-ṯā
beastN-fsd
7244 [e]רְבִיעָ֣יְתָ֔א
rə-ḇî-‘ā-yə-ṯā,
fourth theNumber-ofsd
4437 [e]מַלְכ֤וּ
mal-ḵū
kingdomN-fs
  [רביעיא]
[rə-ḇî-‘ā-yā
fourthNumber - ordinal feminine singular determinate Number-ofsd
 
ḵ]
 
7244 [e](רְבִיעָאָה֙)
(rə-ḇî-‘ā-’āh
a fourthNumber-ofsd
 
q)
 
1934 [e]תֶּהֱוֵ֣א
te-hĕ-wê
shall beV-Qal-Imperf-3fs
772 [e]בְאַרְעָ֔א
ḇə-’ar-‘ā,
on earthPrep-b | N-fsd
1768 [e]דִּ֥י
whichPro-r
8133 [e]תִשְׁנֵ֖א
ṯiš-nê
shall be differentV-Qal-Imperf-3fs
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
3606 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
4437 [e]מַלְכְוָתָ֑א
mal-ḵə-wā-ṯā;
[other] kingdomsN-fpd
399 [e]וְתֵאכֻל֙
wə-ṯê-ḵul
and shall devourConj-w | V-Qal-ConjImperf-3fs
3606 [e]כָּל־
kāl-
wholeN-msc
772 [e]אַרְעָ֔א
’ar-‘ā,
earth theN-fsd
1759 [e]וּתְדוּשִׁנַּ֖הּ
ū-ṯə-ḏū-šin-nah
and Trample itConj-w | V-Qal-ConjImperf-3fs | 3fse
1855 [e]וְתַדְּקִנַּֽהּ׃
wə-ṯad-də-qin-nah.
and break it in piecesConj-w | V-Hifil-ConjImperf-3fs | 3fse

Hebrew Texts
דניאל 7:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֵּן֮ אֲמַר֒ חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א מַלְכ֤וּ [רְבִיעָיָא כ] (רְבִיעָאָה֙ ק) תֶּהֱוֵ֣א בְאַרְעָ֔א דִּ֥י תִשְׁנֵ֖א מִן־כָּל־מַלְכְוָתָ֑א וְתֵאכֻל֙ כָּל־אַרְעָ֔א וּתְדוּשִׁנַּ֖הּ וְתַדְּקִנַּֽהּ׃

דניאל 7:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כן אמר חיותא רביעיתא מלכו [רביעיא כ] (רביעאה ק) תהוא בארעא די תשנא מן־כל־מלכותא ותאכל כל־ארעא ותדושנה ותדקנה׃

דניאל 7:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כן אמר חיותא רביעיתא מלכו [רביעיא כ] (רביעאה ק) תהוא בארעא די תשנא מן־כל־מלכותא ותאכל כל־ארעא ותדושנה ותדקנה׃

דניאל 7:23 Hebrew Bible
כן אמר חיותא רביעיתא מלכו רביעיא תהוא בארעא די תשנא מן כל מלכותא ותאכל כל ארעא ותדושנה ותדקנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Thus he said: 'The fourth beast will be a fourth kingdom on the earth, which will be different from all the other kingdoms and will devour the whole earth and tread it down and crush it.

King James Bible
Thus he said, The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces.

Holman Christian Standard Bible
This is what he said: 'The fourth beast will be a fourth kingdom on the earth, different from all the other kingdoms. It will devour the whole earth, trample it down, and crush it.
Treasury of Scripture Knowledge

no references listed for this verse.

Links
Daniel 7:23Daniel 7:23 NIVDaniel 7:23 NLTDaniel 7:23 ESVDaniel 7:23 NASBDaniel 7:23 KJVDaniel 7:23 Bible AppsDaniel 7:23 Biblia ParalelaDaniel 7:23 Chinese BibleDaniel 7:23 French BibleDaniel 7:23 German BibleBible Hub
Daniel 7:22
Top of Page
Top of Page