2 Samuel 5:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2275 [e]בְּחֶבְרוֹן֙
bə-ḥeḇ-rō-wn
In HebronPrep-b | N-proper-fs
4427 [e]מָלַ֣ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
JudahN-proper-ms
7651 [e]שֶׁ֥בַע
še-ḇa‘
sevenNumber-fs
8141 [e]שָׁנִ֖ים
šā-nîm
yearsN-fp
8337 [e]וְשִׁשָּׁ֣ה
wə-šiš-šāh
and sixConj-w | Number-ms
2320 [e]חֳדָשִׁ֑ים
ḥo-ḏā-šîm;
monthsN-mp
3389 [e]וּבִירוּשָׁלִַ֣ם
ū-ḇî-rū-šā-lim
and in JerusalemConj-w, Prep-b | N-proper-fs
4427 [e]מָלַ֗ךְ
mā-laḵ,
he reignedV-Qal-Perf-3ms
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֤ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
7969 [e]וְשָׁלֹשׁ֙
wə-šā-lōš
and threeConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
5921 [e]עַ֥ל
‘al
overPrep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
3063 [e]וִיהוּדָֽה׃
wî-hū-ḏāh.
and JudahConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל ב 5:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּחֶבְרֹון֙ מָלַ֣ךְ עַל־יְהוּדָ֔ה שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וְשִׁשָּׁ֣ה חֳדָשִׁ֑ים וּבִירוּשָׁלִַ֣ם מָלַ֗ךְ שְׁלֹשִׁ֤ים וְשָׁלֹשׁ֙ שָׁנָ֔ה עַ֥ל כָּל־יִשְׂרָאֵ֖ל וִיהוּדָֽה׃

שמואל ב 5:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בחברון מלך על־יהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנה על כל־ישראל ויהודה׃

שמואל ב 5:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בחברון מלך על־יהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנה על כל־ישראל ויהודה׃

שמואל ב 5:5 Hebrew Bible
בחברון מלך על יהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנה על כל ישראל ויהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
At Hebron he reigned over Judah seven years and six months, and in Jerusalem he reigned thirty-three years over all Israel and Judah.

King James Bible
In Hebron he reigned over Judah seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years over all Israel and Judah.

Holman Christian Standard Bible
In Hebron he reigned over Judah seven years and six months, and in Jerusalem he reigned 33 years over all Israel and Judah.
Treasury of Scripture Knowledge

seven years

2 Samuel 2:11 And the time that David was king in Hebron over the house of Judah …

1 Kings 2:11 And the days that David reigned over Israel were forty years: seven …

1 Chronicles 3:4 These six were born to him in Hebron; and there he reigned seven …

Links
2 Samuel 5:52 Samuel 5:5 NIV2 Samuel 5:5 NLT2 Samuel 5:5 ESV2 Samuel 5:5 NASB2 Samuel 5:5 KJV2 Samuel 5:5 Bible Apps2 Samuel 5:5 Biblia Paralela2 Samuel 5:5 Chinese Bible2 Samuel 5:5 French Bible2 Samuel 5:5 German BibleBible Hub
2 Samuel 5:4
Top of Page
Top of Page