2 Kings 15:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֥עַשׂ
way-ya-‘aś
And he didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7451 [e]הָרַ֖ע
hā-ra‘
evilArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֣י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
5493 [e]סָ֗ר
sār,
he did departV-Qal-Perf-3ms
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
2403 [e]חַטֹּאות֙
ḥaṭ-ṭō-wṯ
the sinsN-fpc
3379 [e]יָרָבְעָ֣ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָ֔ט
nə-ḇāṭ,
of NebatN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whoPro-r
2398 [e]הֶחֱטִ֖יא
he-ḥĕ-ṭî
had made sinV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 15:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֥עַשׂ הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה לֹ֣א סָ֗ר מִן־חַטֹּאות֙ יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֔ט אֲשֶׁ֥ר הֶחֱטִ֖יא אֶת־יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 15:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מן־חטאות ירבעם בן־נבט אשר החטיא את־ישראל׃

מלכים ב 15:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מן־חטאות ירבעם בן־נבט אשר החטיא את־ישראל׃

מלכים ב 15:28 Hebrew Bible
ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מן חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He did evil in the sight of the LORD; he did not depart from the sins of Jeroboam son of Nebat, which he made Israel sin.

King James Bible
And he did that which was evil in the sight of the LORD: he departed not from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin.

Holman Christian Standard Bible
He did what was evil in the LORD's sight. He did not turn away from the sins Jeroboam son of Nebat had caused Israel to commit.
Treasury of Scripture Knowledge

evil

2 Kings 15:9,18 And he did that which was evil in the sight of the LORD, as his fathers …

2 Kings 13:2,6 And he did that which was evil in the sight of the LORD, and followed …

2 Kings 21:2 And he did that which was evil in the sight of the LORD, after the …

Links
2 Kings 15:282 Kings 15:28 NIV2 Kings 15:28 NLT2 Kings 15:28 ESV2 Kings 15:28 NASB2 Kings 15:28 KJV2 Kings 15:28 Bible Apps2 Kings 15:28 Biblia Paralela2 Kings 15:28 Chinese Bible2 Kings 15:28 French Bible2 Kings 15:28 German BibleBible Hub
2 Kings 15:27
Top of Page
Top of Page